Nieuws - 5 januari 1995

Vilitzer, Helden

Vilitzer, Helden

In tijden van grote depressie is de behoefte aan helden en kroegen altijd erg groot. De Uiver en Charlie Chaplin zijn voorbeelden uit de jaren dertig, het debiele gezang van We gaan naar Rome is er een uit de jaren tachtig.

Dat thans voor universitair Wageningen zware tijden zijn aangebroken, hoef ik niemand meer te vertellen. Daarover heeft het College ons voor kerst reeds uitvoerig over bericht. Want ook al ontspringen de universiteiten relatief en vooralsnog de Haagse dans, tijden van overvloed zijn definitief voorbij. En dat de studenten al langer werden genaaid, was eveneens geen geheim. Alleen gebeurt dat nu echt van alle kanten.

Dat er dus veel kroegen in Wageningen zijn, is een ieder eveneens bekend; hun aantal groeit nog steeds en driekwart van de studenten weet, zo blijkt uit een Nijmeegs onderzoek, ook de weg ernaartoe.

Maar misschien zijn de zware tijden desalniettemin te drukkend omdat de behoefte aan heldenverering niet gestild kan worden. Misschien doordat niemand weet dat er helden in Wageningen zijn. Welnu, ik kan u gerust stellen: die zijn er zat. Vandaar dat ik meen het weliswaar jonge doch reeds sombere jaar voor de Wageningse gemeenschap wat te verluchtigen door de helden van deze maand aan u voor te stellen.

Allereerst is daar natuurlijk de heer Van der Bek of Van der Bok uit Kesteren. Hij werd een van de winnaars in de nationale wetenschapsquiz. Sommigen kennen hem beter onder de naam Van den Bold. Nummer twee is ex-WSO-bons en thans wijsgerig, historisch, pedagogisch onderzoeker te Nijmegen, Peter Baggen. Ver voor Ritzen vond Baggen het woord studiedifferentiatie uit en kwam daarom in de krant.

Nummer drie is freelance-journaliste en voormalig Wagenings biologiestudente Liesbeth Jongkind. Zij wist tijdens de uitzending van diezelfde wetenschapsquiz op Tv een compleet panel wetenschappers en collega's de baas te blijven. Vierde en laatste held is Argonaut Machiel Spuy, die in een grindbak ergens in Noord-Frankrijk de open Franse kampioenschappen ergometerroeien wist te winnen.

Moet u in januari uw bureau ontruimen, bent u iets aan het bezetten of bezatten, weet u niet hoe u rond moet komen en vreest u collegeldverhoging: denk aan hen en u voelt zich een stuk beter.