Nieuws - 18 juni 1998

Vilitzer, Dertig procent

Vilitzer, Dertig procent

Vilitzer, Dertig procent
Ik zal me erbij neer moeten leggen. Een manier moeten zien te vinden ermee om te gaan. Vanaf heden is het een feit. Wageningen heet voortaan definitief WURC. Geen WOW, geen VIAGRA of KISS. Ik moet evenwel toegeven dat ik deze voor ambtenaren ongekend snelle besluitvorming met bewondering heb gadegeslagen
Echter, de voortvarendheid waarmee het centraal comite tot deze prachtige afkorting is gekomen, staat in schril contrast met het gebrek aan inhoudelijke daadkracht
Neem nu de reeds een klein jaar terug aangekondigde reorganisatie. In het verder immens vage en abstracte strategisch plan stond toentertijd een duidelijk getal. Dertig procent. Dertig procent moest er bezuinigd worden aan zeg maar ambtelijke overhead. Niet al te moeilijk dus. Je stuurt eenderde van het hoofdgebouw naar huis en de reorganisatie is een feit. Niemand die er wat van merkt
Niet dus. Zo gaat dat niet in Wageningen. Een jaar na dato verkeren de plannen nog steeds in een preembryonaal stadium
Niets is er in al die maanden duidelijker geworden. Niet waar de dertig procent vandaan gehaald moet worden. Niet waarom. En al helemaal niet wanneer
Slechts is aangekondigd dat er een aankondiging voor de zomer zal komen. Maar ik kan hier alvast verklappen dat zelfs dat niet gaat lukken. Dat krijg je ervan wanneer continuiteitsmanagers en veranderingsmanagers naast en langs elkaar werken. Dat schiet niet op. Dat staat niet bepaald garant voor snelle inhoudelijke besluitvorming
Ieder willekeurig bedrijf dat een reorganisatie aankondigt zonder targets te noemen, kan rekenen op hoongelach en kelderende aandelen. De Boonstra's en Herkstroters zullen dat dan ook nooit doen. Maar ja, het WURC is dan ook - ondanks de nieuwe naam - nog steeds gewoon een bureaucratisch ambtelijk molentje zonder wieken. Aan generlei beurs genoteerd. Wees dus niet bezorgd. Ook als u zichzelf rekent tot de overhead en pas net de dertig bent gepasseerd. Natuurlijk komt die reorganisatie er. Maar dan bent u allang met pensioen