Nieuws - 15 juni 1995

Vilitzer, AOU

Vilitzer, AOU

Ik ben gek op grafiekjes. Of ze nu het BNP van de Maladiven of de rondetijden van Rintje Ritsma tonen, altijd zijn ze goed voor verrassende informatie. Neem nu de grafieken over het personeel, elders in dit blad. Wist u dat bureaupersoneel de meeste reiskosten maakt? Ik niet. Ik dacht altijd dat het juist de wetenschappers waren, die van symposium naar congres vlogen om een beetje bij te blijven op hun vakgebied. Blijkbaar niet die in Wageningen.

Maar als ik dan in een grafiekje verderop de salarissen per sector bezie, wordt alles duidelijk: bureaupersoneel verdient het minst. Logisch dat creatief op zoek wordt gegaan om het inkomen bij te spijkeren.

Meest interessante grafiek vind ik echter die van de leeftijdsopbouw van het personeel: jongeren blijken hier niet of nauwelijks te bestaan. De Landbouwuniversiteit lijkt wel het wetenschappelijk instituut van het Algemeen Ouderen Verbond. Een bejaardentehuis waar alleen aio's een leeftijd hebben vergelijkbaar met dat van beginnend verplegend personeel.

Dat is maar goed ook, leert me het grafiekje over ziekteverzuim. Daaruit blijkt dat het handjevol jongeren dat arbeidt aan de universiteit, nu niet direct tot de conditionele hoogstandjes gerekend kunnen worden. Ziek, zwak en misselijk, blijft 25-minus gemiddeld 24 dagen per jaar thuis in bed. Of dat nu komt doordat de carriereperspectieven aan Universiteit Dennenrust nul komma nul zijn en de jeugd zich dus massaal elke maandag met koppijn afmeldt, of dat uit het enorme arsenaal werkloze jongeren steevast door onze personeelsfunctionarissen blinden en kreupelen worden aangetrokken, blijft vooralsnog de vraag.

Nee, dan de 55-plussers van Universiteit Avondrood. Een voorbeeld voor ons allen. Gemiddeld ligt de wederopbouwgeneratie nog geen acht etmalen per jaar onder de klamme lappen. Weliswaar zijn bij deze categorie de zwakken van geest en lichaam reeds in een eerder stadium van het personeelsbestand naar de WAO overgeheveld, maar het restant weet van werken. Niks ziek, niks vut.

Desondanks is de situatie aan de Willem Drees Universiteit niet rooskleurig. Het beleid verbiedt dat jongeren de Algemene Ouderen Universiteit in komen, en dus vergrijst en kaalt de boel maar door. En ook al zijn het krasse oudjes, er komt een tijd....