Nieuws - 20 juni 1996

Vier ton voor vrije-keuzevakken

Vier ton voor vrije-keuzevakken

Het college van bestuur wil vier ton reserveren voor de zogenaamde vrije vakken. Dit zijn de vakken die niet in de beschreven onderwijsprogramma's staan vermeld en niet specifiek bij een van de studierichtingen zijn onder te brengen. In de nieuwe verdelingssystematiek voor het onderwijsbudget zouden deze onderwijselementen tussen wal en schip zijn geraakt, als studenten in de raad hier geen aandacht voor hadden gevraagd. Zij vreesden dat vakken als Voorlichtingskunde en Onderwijskunde niet meer betaald zouden worden door de richtingen en de onderwijsinstituten.

Het college heeft berekend dat er ongeveer vijftig van dit soort vakken zijn die een speciale bekostiging behoeven. Welke vakken hiervan vervolgens profiteren, moet de universiteitsraad gaan uitmaken. De onderwijscommissie vco zal criteria opstellen waar de vakken aan moeten voldoen. Het college van bestuur wil overigens niet elk jaar een speciale toekenningsronde houden voor de vrije vakken, maar geld toekennen voor een periode van drie tot vier jaar.