Nieuws - 21 maart 1996

Vier miljoen extra nodig voor postdocs aan LUW

Vier miljoen extra nodig voor postdocs aan LUW

Hoewel er sinds 1993 meer steun en belangstelling is gekomen voor een postdoc-beleid binnen de LUW, zijn de tot nu toe genomen maatregelen onvoldoende om in de toekomst te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een goed onderzoekbeleid.


Zonder maatregelen zal het aantal postdocs bij de LUW scherp dalen, omdat het stimuleringsprogramma in 1998 afloopt. Dit schrijft de vaste commissie wetenschap (vcw) in een discussienota die aan het college van bestuur is gestuurd. De vcw vreest dat de Academie van wetenschappen (KNAW) het postdoc-beleid als onvoldoende zal beoordelen. Daarom moet de LUW meer postdocs aanstellen of tenminste het huidige aantal in de nabije toekomst handhaven. Het voeren van een postdoc-beleid is een van de criteria die de KNAW stelt aan de onderzoekscholen.

Volgens de eerste schatting kan jaarlijks zo'n vier miljoen gulden extra beschikbaar komen voor het postdoc-beleid, aldus de vcw. Deze schatting is goed voor 34 postdocs. Momenteel liggen er slechts plannen voor drie postdoc-plaatsen.