Nieuws - 23 mei 1996

Verwarring over bindend advies en temponorm

Verwarring over bindend advies en temponorm

Aan de Landbouwuniversiteit denkt 10,5 procent van de studenten dat nu al een bindend studieadvies van kracht is. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Hoger Onderwijspersbureau. Het bindend studieadvies voor het wetenschappelijk onderwijs staat al enige tijd ter discussie. De universiteiten zullen gaan beoordelen of een eerstejaars student wel of niet geschikt is voor een wetenschappelijke studie. Uit de HOP-enquete blijkt dat landelijk een op de zeven wo-studenten denkt dat hun universiteit nu al het bindend studieadvies hanteert en dat ze vijftig procent van de studiepunten moeten halen, op straffe van heenzending.

Het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit behandelt binnenkort de gefaseerde invoering van een bindend studieadvies. De afdeling Studentenzaken stelt voor om vanaf september 1996 een afwijzend studieadvies te geven aan eerstejaars die niet binnen een jaar tenminste een kwart van de vakken (tien studiepunten) hebben gehaald, die geen bijzondere omstandigheden kunnen aanvoeren en die geen contact hebben gezocht met de studiecoordinator of studiebegeleiders. Ze kunnen zich dan niet meer voor de oorspronkelijke studierichting aan de Landbouwuniversiteit inschrijven. Studenten zullen bij onvoldoende resultaat in december worden opgeroepen voor een gesprek. Als het resultaat uitblijft en ze zijn niet komen opdagen, dan krijgen ze in april een gele kaart. Ze krijgen overigens wel de mogelijkheid om zich te rehabiliteren in de augustusperiode, maar dan is het op.

Het hoofd Studentenzaken, drs. J.G. Bosman, vindt het serieus nemen van de studiebegeleiding cruciaal, zowel voor studenten als voor docenten. Studenten moeten het onderkennen als ze niet goed zitten en de universiteit moet ze erop wijzen. Docenten moeten niet langer hun eigen studietijd of vermeende academische standaards als referentie nemen. Dat geldt ook voor de latere studiefase. Uitlopen van doctoraalvakken moet worden vermeden."