Nieuws - 27 april 1995

Vervolg carriere lastig voor vrouwen

Vervolg carriere lastig voor vrouwen

Mannen en vrouwen verdienen de eerste vijf jaar na hun afstuderen nog ongeveer evenveel: gemiddeld zo'n 50.000 gulden bruto per jaar. Tussen de vijf en tien jaar na afstuderen wijken de inkomens echter flink af: vrouwen verdienen dan gemiddeld 67.000 gulden per jaar, terwijl mannen op 81.000 zitten. Dit is te vinden in het boekje De Wageningse vrouwelijke ir. in functie, uitgegeven door de Koninklijke landbouwkundige vereniging (KLV).

Het boekje is samengesteld op basis van een loopbaan-enquete en persoonlijke loopbaanverhalen van vrouwelijke ingenieurs. Jongeren proberen wel het patroon dat alleen mannen carriere maken en vrouwen minder gaan werken, te voorkomen", ervaarde onderzoekster dr ir M. Bos-Boers. Maar het blijkt toch niet zo geweldig goed te lukken. Het combineren van kinderen en werk wordt toch vaak vooral door vrouwen als erg lastig ervaren. Zij zijn dan eerder geneigd om wel hun baan te willen behouden, maar niet de energie te willen steken in carriere."

Een voor het inkomen van vrouwen gunstige ontwikkeling is, zo leert ook het boekje, dat ze meer in de profit-sector werken. Daar liggen meer carriere-kansen dan bij de overheid. Voorheen werkten vrouwen vooral in het onderwijs, omdat ze dat goed met kinderen konden combineren.