Nieuws - 28 september 1995

Versoepeling overgang proppen - doctoraal

Versoepeling overgang proppen - doctoraal

De examencommissies en de onderwijscommissie vco willen een soepeler regeling voor de overgang van de propaedeuse naar de doctoraalfase. De commissies vinden het problematisch dat studenten met de huidige tempobeurs geen doctoraalvakken mogen doen als ze een bepaalde hoeveelheid propaedeusevakken nog niet hebben afgerond. Daarom stellen ze voor de minimale hoeveelheid gehaalde propaedeusevakken voor het doctoraalprogramma te verlagen. De commissies verschillen nog van mening hoeveel minder het moet worden. Ze willen de regeling ook laten gelden voor studenten die in 1994 zijn begonnen. Eerst zal de universiteitsraad zich daar echter over moeten buigen.