Nieuws - 16 februari 1995

Verslechtert wachtgeld LU-werknemers in toekomst?

Verslechtert wachtgeld LU-werknemers in toekomst?

Tussen de afdeling Personeelszaken van de LU en de AbvaKabo bestaat verschil van inzicht over de kwaliteit van de toekomstige arbeidsvoorwaarden voor LU-werknemers. PZ-functionaris Nico Doppen stelde vorige week in het WUB dat de ambtenaren vanaf 1996 waarschijnlijk onder de WW vallen. AbvaKabo-functionaris Threes Geelen maakt zich daar boos over. Het is waar dat ambtenaren geen wachtgeld meer krijgen, maar het gaat daarbij om de systematiek, niet om de uitkeringshoogte."

Volgens Geelen is een verandering vanaf 1996 allerminst zeker; in het onderhandelingscircuit wordt nu het jaartal 1998 genoemd. En dan nog komt de uitkering niet op WW-niveau, maar hebben we een bovenwettelijk traject. Dat betekent ondermeer dat mensen die dertig jaar hebben gewerkt, heus niet in de bijstand komen; dat kan niet. In onze sector is dat bovenwettelijk traject nog niet concreet. De Rijkssector is verder; daar heeft men vaak van gehoord, maar dat geldt niet voor LU-werknemers."

Het argument dat de arbeidsomstandigheden in de toekomst veranderen, is dus niet waar", vervolgt Geelen. Dat weten we helemaal nog niet. Toch wordt dit verteld tegen mensen die overtollig worden, om die mensen te overtuigen om gebruik te maken van de regelingen. Dat is wat de mensen oppikken. Het is van werkgeverskant een foute manier om mensen onder druk te zetten. De LU moet mensen op zuivere gronden de wacht aanzeggen."

Doppen is niet geimponeerd door de kritiek van Geelen. Inderdaad is het wachtgeld afgeschaft en vervangen door de BWOO-regeling, die duurt tot 1996. Alles wat de BWOO meer biedt dan de WW, kan straks in de bovenwettelijke regeling komen. Maar de AbvaKabo heeft zelf een schrijven rondgestuurd dat dit bovenwettelijk traject een deel van de onderhandelingen met de bonden moet worden. Zij denkt dat dit traject stand houdt, maar ik kan daar geen garanties voor afgeven; ik wil geen verwachtingen wekken bij het personeel."