Nieuws - 29 mei 1997

Verschillen tussen drie studentenpartijen zijn miniem

Verschillen tussen drie studentenpartijen zijn miniem

Verschillen tussen drie studentenpartijen zijn miniem
Studenten kiezen nieuwe raad tussen 30 mei en 13 juni
Door de komst van VeSte kunnen studenten tijdens de komende verkiezingen van de universiteitsraad kiezen uit drie fracties. De inhoudelijke verschillen tussen de partijen zijn echter miniem. De partijen zitten daar niet mee. Ze willen goed samenwerken om zo een blok te vormen tegen het college van bestuur
De CSF weet wat jou beweegt! Geen bijbelse teksten op de voorkant van de frisgele verkiezingsfolder van de Christen Studentenfractie. Wel een tekening van kandidaatleden: lijsttrekker Wulf Vaarkamp, voorzien van stralenkrans en getooid in hoogleraarstenue, toont trots zijn bul. De nummer twee op de lijst duwt een winkelwagentje met bier vooruit, nummer drie leunt met zijn bergschoenen aan nadenkend op zijn rugzak
Dit jaar nemen drie studentenpartijen deel aan de verkiezingen. Tussen 30 mei en 13 juni kunnen studenten hun stembiljet inleveren. Naast de CSF en de Progressieve Studentenfractie (PSF) zijn nu ook de Verenigde Studenten (VeSte) van de partij. De nieuwe partij is opgericht door leden van Ceres, KSV en SSR
De nieuwe partij heeft bij de CSF geleid tot enige ongerustheid. Vorig jaar stemden nog vijfhonderd studenten op de CSF, goed voor twee zetels in de raad. De christelijke verenigingen, de trouwe CSF-achterban, tellen echter slechts tweehonderd leden. Een deel van de andere stemmen zou nu wel eens naar VeSte kunnen gaan, vreest de CSF. Daarom gaan de CSF-studenten volgens lijsttrekker Vaarkamp ook nog persoonlijk de studentenflats langs. Huidig raadslid Cors Visser hoopt dat studenten zich nog eens achter hun oren krabben alvorens ze op een nog onervaren partij als VeSte stemmen
Maar ook de andere twee partijen zijn actief. VeSte plakt onder meer posters door de stad en houdt informatieavonden op de verenigingen. De fractie mikt vooral op de verenigingsleden. We hopen natuurlijk dat ook niet-leden gaan stemmen. Maar we moeten realistisch blijven, waarschijnlijk voelen zij zich minder aangesproken, denkt lijsttrekker Hinco Gierman
De PSF deelt op zondagavond folders uit op station Ede-Wageningen en bezint zich nog op een ludieke actie. Een verkiezingsfeest, zoals vorig jaar was georganiseerd, zit er volgens PSF-lijsttrekker Lenny Putman niet in. Dat trok tot verbazing van de PSF nauwelijks studenten. Overigens sturen de drie fracties een gezamenlijke brief naar alle studenten met daarin de oproep toch vooral te gaan stemmen
Studenten die de moeite nemen de verkiezingsfolders door te nemen, wacht een ontgoocheling. De verkiezingsboodschappen van de fracties verschillen inhoudelijk nauwelijks van elkaar. De PSF-slogan Laat je niet roosteren, waarmee de fractie aangeeft ongerust te zijn over het nieuwe onderwijsrooster dat in september wordt ingevoerd, zou moeiteloos ook boven de folders van VeSte of de CSF kunnen staan. Behoud van de studentenvoorzieningen en goed onderwijs staan centraal in alle drie de verkiezingsfolders
Nevenactiviteiten
Goed onderwijs is actief, niet-schools onderwijs, vinden de drie partijen. PSF en CSF wijzen op het belang van probleemgericht onderwijs, wetenschapsfilosofie en presentatietechnieken, nu er minder tijd over blijft voor nevenactiviteiten. VeSte legt meer dan de andere fracties de nadruk op het belang van nevenactiviteiten zodat studenten een brede academische vorming krijgen. We vinden het belangrijk dat studenten meer doen dan domweg onderwijs volgen. Maar goed onderwijs is ook belangrijk. We zijn immers ook gewoon studenten, aldus Gierman
Het feit dat studenten straks nog maar twee keer per jaar examen kunnen afleggen voor een vak, vinden de studentenpartijen bezwaarlijk. Persoonlijk vindt CSF'er Vaarkamp het nieuwe rooster en het verlies aan flexibiliteit voor studenten misschien wel het belangrijkste agendapunt voor het komende jaar. In het nieuwe rooster is gewoon geen ruimte voor drie examens, weet Putman. De PSF wil daarom dat het nieuwe rooster na een jaar geevalueerd wordt. Mocht de evaluatie nadelig uitpakken, dan moet het rooster worden veranderd. VeSte heeft alvast een brief naar het college gestuurd waarin het vraagt om extra (mondelinge) kansen voor studenten die zich inzetten voor de algemene introductiedagen (AID), die ongelukkigerwijs samen vallen met de herkansingsperiode
De drie lijsttrekkers erkennen dat de verschillen tussen de fracties miniem zijn. Dat komt omdat veel punten zo vaag zijn, denkt Gierman. De fusie met DLO, de invoering van de nieuwe bestuursstructuur; niemand weet hoe het precies gaat lopen. En Vaarkamp: Natuurlijk vinden we het wel een beetje jammer dat er zo weinig verschillen zijn. Maar wat valt er nu vanuit de christelijke achtergrond over studentenbelangen te zeggen? Dat is toch wat mager.
Overigens vinden de fracties het ook wel handig dat de verschillen klein zijn. Dat versterkt de onderhandelingspositie van studenten als in januari 1998 de universiteitsraad plaats maakt voor waarschijnlijk een studentenraad. Een van de eerste taken wordt het vaststellen van de bevoegdheden van die raad. We moeten straks een blok vormen tegen het college van bestuur, vindt Vaarkamp. Het is niet de bedoeling dat er echt competitie is tussen de fracties, zegt Putman. We moeten gewoon goed samenwerken. Putman hoopt dat veel studenten gaan stemmen. Daarmee geven studenten aan dat ze willen meepraten en dat ze het liefst, net als nu, zouden meebesturen. En heus, het zetten van zo'n kruisje is een kleine moeite.