Nieuws - 28 maart 1996

Verlies ambtenarenstatus met scepsis begroet

Verlies ambtenarenstatus met scepsis begroet

De vereniging van universiteiten is opgetogen, maar volgens de vakbonden valt het nog te bezien of er veel verandert als het wetenschappelijk personeel zijn ambtenarenstatus verliest. Minister Ritzen stelde vorige week tijdens een conferentie van de vereniging van universiteiten (VSNU) dat onderwijs en onderzoek geen ambtelijke taken zijn en dat het personeel dat die taken verricht, dus ook geen ambtenaar hoeft te zijn.


Nu nog voert Ritzen de salarisonderhandelingen met de onderwijsbonden, maar als de universiteiten verzelfstandigen zou die taak worden overgenomen door de vereniging van universiteiten. Sinds 1 januari dit jaar onderhandelt de VSNU al met de vakbonden over zaken als toeslagen, verlof en reiskosten. De vereniging streeft ernaar dat met ingang van 1998 ook voor de primaire arbeidsvoorwaarden te gaan doen.

Ritzen heeft echter laten weten dat hij zich niet aan een tijdstip wil binden. Eerst moeten de universiteiten maar eens bewijzen dat ze de huidige regelingen ten volle kunnen benutten voor een flexibel personeelsbeleid, meent de minister. Toch is de VSNU tevreden dat Ritzen groen licht heeft gegeven voor de opheffing van de ambtenarenstatus.

Door de opheffing zal het personeel voor zijn rechtspositie terugvallen op het burgerlijk wetboek. De universiteiten willen dat graag, omdat ze dan aan minder voorschriften gebonden zijn. De vakbonden voorzien echter geen grote veranderingen. Zowel AbvaKabo als CFO wijzen erop dat de arbeidsvoorwaarden ook in de nieuwe omstandigheden vastgelegd moeten worden in een cao. Die zal niet snel ingrijpend afwijken van wat nu vastligt.

Hetzelfde geldt voor de wachtgelden. Zonder ambtenarenstatus verliest het personeel het recht op wachtgeld; werklozen vallen dan terug op de WW-regeling. Maar de VSNU en de vakbonden zullen moeten onderhandelen over bovenwettelijke aanvullingen op de WW. Verder zullen de universiteiten ook zonder wachtgeldregeling blijven opdraaien voor de kosten van ontslagen personeel. Onder het WW-regime moeten universiteiten namelijk per werknemer een premie betalen voor een gezamenlijk fonds.