Wetenschap - 22 februari 1996

Verkeersavond trekt veel aandacht

Verkeersavond trekt veel aandacht

Ruim tachtig belangstellenden bezochten vorige week donderdag de eerste inspraakavond over het Langzaam-verkeerplan dat de gemeente wil opstellen. Veel knelpunten in het verkeer, de afgelopen jaren schriftelijk of mondeling door burgers bij de gemeente neergelegd, kwamen weer ter sprake op de brainstormavond. De gemeente legt de nadruk op de inbreng van belangengroepen en individuen in het plan en heeft zelf geen oplossingen aangedragen.

De deelnemers werden opgeroepen om in een workshop het plan verder uit te werken, in een evenwichtige vertegenwoordiging van ondermeer ondernemers, gehandicapten, fietsers, ouders met schoolgaande kinderen en ouderen. Doel is om nog dit jaar de gemeenteraad het Langzaam-verkeerplan vast te laten stellen. In de gemeenteraad van afgelopen maandag pleitte de PvdA ervoor bekende knelpunten als de Churchillweg nu al aan te pakken. Dat voorstel kreeg geen meerderheid, dus zal het plan volgend jaar worden uitgevoerd.