Nieuws - 21 november 1996

Vereniging voor ontwikkelingswerkers

Vereniging voor ontwikkelingswerkers

Op 23 september vindt de oprichtingsvergadering plaats van Inzicht, een vereniging van en voor ontwikkelingswerkers. Inzicht trekt in bij de gelijknamige stichting aan de Costerweg die cursussen verzorgt voor ontwikkelingswerkers. De vereniging wil discussies over ontwikkelingsproblematiek stimuleren. Ook zal ze de leden informeren over praktische zaken rond uitzending, terugkeer en herintegratie in de Nederlandse maatschappij.

Een initiatiefgroep had tevoren de belangstelling gepeild. Van de 330 respondenten reageerden er 220 positief. Het gros van degenen die negatief reageerden, woont reeds in Nederland en voelt zich niet langer direct bij het ontwikkelingswerk betrokken.