Nieuws - 22 februari 1996

Vereniging in de maak voor tropengangers

Vereniging in de maak voor tropengangers

Niet-westers socioloog ir K.T. Michel wil een vereniging oprichten voor ontwikkelingswerkers die tijdelijk of definitief zijn teruggekeerd naar Nederland. De nieuwe vereniging zal praktische informatie verschaffen over de veranderende regelgeving in Nederland, een trefplaats zijn van bekende gezichten en discussies stimuleren over ontwikkelingsbeleid. De vereniging wordt ondergebracht bij Inzicht Cursuscentrum aan de Costerweg.

Ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland ondervinden volgens Michel gemeenschappelijke praktische problemen, bijvoorbeeld over zaken als huisvesting, kinderopvang, werkloosheidsuitkering et cetera. De vereniging kan daarbij helpen of doorverwijzen naar betrokken instanties.

Daarnaast ziet de socioloog mogelijkheden om de gemeenschappelijke betrokkenheid van de leden bij ontwikkelingsvraagstukken te vertalen in themadagen en discussies. De vereniging moet financieel op eigen benen staan en op basis van lidmaatschapsgelden opereren. Daarvoor zijn minstens honderd betalende leden vereist. Michel verzamelt nu adressen en wil vijfhonderd mensen aanschrijven. Bij een positieve respons kan de oprichtingsvergadering in juni plaatsvinden. Michel was ooit mede-oprichter van Bakos, een vakbond voor ontwikkelingswerkers die nu is ondergebracht bij de ambtenarenbond AbvaKabo.