Nieuws - 18 december 1997

Verdeeldheid over Mansholtinsituut

Verdeeldheid over Mansholtinsituut

Verdeeldheid over Mansholtinsituut
Geen brede steun voor nieuwe school multifunctionele groene ruimte
Moet het Mansholtinstituut (MI) blijven bestaan of moeten de onderzoeksgroepen verdeeld worden over de andere onderzoekscholen en moet er een aparte onderzoekschool multifunctionele groene ruimte komen? De raad van bestuur neemt nog geen standpunt in. In de faculteit lopen de meningen uiteen
Prorector en onderwijsdirecteur prof. dr ir Bert Speelman is tegenstander van het voortbestaan van het Mansholtinstituut in zijn huidige vorm en wil de onderzoeksgroepen van het instituut verdelen over de natuurwetenschappelijke instituten van de LUW. Speelman ziet een sociaal-economisch expertisecluster van LEI-DLO en Leeuwenborch als de schatkamer. Daaruit kunnen de onderzoekers participeren in onderzoekscholen als PE, WIAS, Vlag en het nieuw te vormen milieu-instituut. De sociaal-wetenschappelijke disciplines moeten niet opdrogen. Om dat te voorkomen moeten er bewust sociologen en economen van elders aangetrokken worden. De Wageningse economen moeten zich echter niet te disciplinair ontwikkelen, stelt Speelman. Dat moet je aan de Rotterdammers en de Tilburgers overlaten. In Wageningen moeten de economen zich richten op toepassing van de economie op landbouw en milieu.
Speelman, ook verantwoordelijk voor het tweedefaseonderwijs, vindt het geen probleem dat er voor aio's, na eventuele opheffing van het MI, geen sociaal-wetenschappelijke school is. Ze kunnen hun disciplinaire cursussen buiten de LUW doen
Onderzoeksdirecteur dr Dick van Zaane ziet voor het MI een rol om de opleiding in landbouwgeorienteerde sociale wetenschappen op een aantrekkelijk niveau te houden en te profileren. De link met andere scholen loopt dan via gezamenlijke aio's. Die kunnen een brugfunctie vervullen. Hoogleraren uit verschillende disciplines moeten dan ook overleggen over de onderzoeksvoorstellen
Ook de wetenschappelijk directeur van het Mansholtinstituut, prof. dr ir Jan Renkema, wil het MI overeind houden. De bijdrage van de maatschappijwetenschappen binnen KCW zal op den duur groter zijn als die niet is versnipperd. Dat is zowel belangrijk voor de disciplinaire ontwikkeling van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek, als voor het opleiden van aio's. Renkema vindt het terecht dat meer samenspel met de andere onderzoekscholen wordt gevraagd, maar bij die integratie speelt het MI een belangrijke rol
Milieueconoom prof. dr Ekko van Ierland hecht minder aan het voortbestaan van het MI. Voor de disciplinaire ontwikkeling van de sociale wetenschappen heb je het Mansholtinstituut niet per se nodig; dat kan ook in het departement. Hij vindt dat multidisciplinair onderzoek de ruimte moet krijgen. De multifunctionele groene ruimte is een goed thema, waarin je natuurwetenschappelijk en sociaal-wetenschappelijk onderzoek kunt combineren. Dat kan door het Mansholtinsituut uit te breiden met natuurwetenschappelijke groepen of door een nieuw instituut op te richten
Van Zaane ziet perspectief in dat laatste. Op het gebied van de multifunctionele groene ruimte zit nu een witte vlek. Er zitten stukjes bij Productie-ecologie en bij het Mansholtinstituut. Het is een hele belangrijke problematiek, zeker voor Wageningen. Als je in Wageningen op dit onderzoeksterrein wilt promoveren, zou daar een duidelijk vlaggetje bij moeten horen. Hoogleraar Landschapsarchitectuur, ir Klaas Kerkstra, valt hem bij. Een verstandige keuze van de raad van bestuur. De groene ruimte is als aandachtsveld nu te veel verspreid. Met WIMEK en PE voeren we verkennende gesprekken over de nieuwe onderzoekschool.
Wetenschappelijk MI-directeur Renkema ziet meer in een centrum voor multifunctionele groene ruimte dan in een aparte onderzoekschool. Voor ketenonderzoek wordt momenteel al zo'n soort centrum opgericht. Onderzoekscholen zijn organisatorische hulpmiddelen. Ik denk dat je er nooit in zult slagen onderzoekscholen te formuleren die alle onderzoeksprogramma's dekken. Een centrum kan ook een duidelijk aanspreekpunt zijn voor financiers
Socioloog prof. dr ir Jan Douwe van der Ploeg is verklaard tegenstander van een onderzoekschool multifunctionele groene ruimte. Als we dat doen, gaan we achter de jachtige gebeurtenissen van vandaag en morgen aan. Dan maken we weer die stomme fout van vroeger om een nieuwe winkel te beginnen in plaats van de ruit van de bestaande op te poetsen. Het is de vraag of het onderwerp over tien jaar nog belangrijk is.
Ook productie-ecoloog prof. dr ir Rudy Rabbinge is tegen de nieuwe school. Het idee voor het oprichten van een nieuw onderzoeksinstituut multifunctionele groene ruimte is achterhaald. Het initiatief komt te laat. De KNAW zal geen nieuwe brede onderzoekscholen meer accepteren. Je kunt beter kijken wat er bij PE en WIMEK met de groene ruimte wordt gedaan en dat beter op elkaar afstemmen dan een hele nieuwe onderzoekschool optuigen.