Nieuws - 24 oktober 1996

Veel werkzoekende ingenieurs

Veel werkzoekende ingenieurs

Het Loopbaancentrum van de Koninklijke landbouwkundige vereniging (KLV) telde op 1 oktober jongstleden 1213 werkzoekende Wageningse ingenieurs. Dit zijn er volgens het centrum nog nooit zoveel geweest.


Oorzaken zijn de voortdurende toename van het aantal ingenieurs dat tot de beroepsbevolking behoort (nu 18.899) en de toename van tijdelijke contracten. In oktober 1995 waren er nog 1010 ingenieurs werkzoekend.

De richtingen Levensmiddelentechnologie en Milieuhygiene herbergen de meeste werkzoekenden: 140 en 136. Vorig jaar oktober waren er nog 103 levensmiddelentechnologen 78 milieuhygienisten werkloos. Volgens dr ir M.A.J.S. van Boekel, studiecoordinator van Levensmiddelentechnologie, is de stijging te wijten aan de toename van studentenaantallen van vijf jaar geleden. In het topjaar hadden we zo'n 140 nieuwe studenten. Die studeren nu af en dat kan de arbeidsmarkt niet absorberen. Ik schat dat we jaarlijks maar zo'n 75 tot 80 ingenieurs aan het werk kunnen helpen." Van Boekel beaamt dat dit jaar de uitstroom extra groot is, omdat studenten met vijf en zes jaar studiefinanciering tegelijk afstuderen.

Van Boekel heeft desondanks de indruk dat veel levensmiddelentechnologen binnen een half jaar werk vinden. Minder optimistisch is ir G. Blom, studiecoordinator van Milieuhygiene. Hij signaleert dezelfde effecten: de grote instroom van vijf jaar geleden, 206 ingenieurs die het afgelopen jaar uitstroomden. Blom stelt dat de arbeidsmarkt tijdelijk in een lichte dip zit. Lagere overheden wachten op dit moment de nieuwe Rijksnota waterhuishouding af en investeren niet in nieuwe projecten of experimenten."