Nieuws - 11 juli 1996

Veel voorstellen voor blokonderwijs goedgekeurd

Veel voorstellen voor blokonderwijs goedgekeurd

De vaste commissie onderwijs (vco) heeft zeventien van de 23 aanvragen van LUW-studierichtingen voor het Studeerbaarheidsfonds goedgekeurd. Van vijftien studierichtingen werd een onderwijsblok geaccepteerd.

De vco beoordeelde met name de mate van vernieuwing, de integratie tussen vakken en de uitvoerbaarheid van het projectvoorstel. Bovendien moest er een redelijke spreiding zijn over de studierichtingen. Dat laatste lijkt aardig gelukt. Behalve de richtingen Zootechniek, Tropisch landgebruik en Agrosysteemkunde, die niets indienden, krijgen alle studies een goedgekeurd onderwijsblok.

De score bij de projecten voor Informatietechnologie is beduidend lager. Van de twintig ingediende projecten wil de vco er slechts vijf goedkeuren. Hierbij speelde het advies van het Steunpunt educatief computergebruik (Spec) vaak een belangrijke rol. Veelal oordeelde het Spec dat de voorgestelde toepassing van computers in het onderwijs geen verbetering van studeerbaarheid of onderwijskwaliteit zou brengen.

Van de veertien ideeen in de categorie Verbetering/vernieuwing van vakken beoordeelde de vco de helft als positief. De afgekeurde voorstellen waren naar het oordeel van de commissie meestal een kwestie van regulier onderhoud en vallen daarom buiten de criteria.

De LUW rekende er op dat de voorstellen van de studierichtingen uit het Studeerbaarheidsfonds gefinancierd kunnen worden. Nu dat niet doorgaat, wil het college van bestuur de goedgekeurde projecten toch financieren.