Nieuws - 11 juli 1996

Veel aio

Veel aio

Een gering percentage van de assistenten in opleiding (aio's) is in staat het onderzoek na ruim vier jaar af te sluiten met een proefschrift. Dat blijkt uit het Jaarverslag 1995 van de LUW. Van de generatie uit 1988 promoveerde slechts 35 procent binnen vijf jaar. Na zeven jaar had 15 procent van deze generatie nog steeds geen proefschrift ingeleverd.

Van de generatie aio's die in 1989 aanving, moest 35 procent nog steeds promoveren in 1995. De verzameling aio's die in 1990 het onderzoek startte, begon veelbelovend: 37 procent rondde een proefschrift af binnen vijf jaar, in 1994. Na bijna zes jaar was het echter nog wachten op 51 procent van de aanstormende doctors.