Nieuws - 21 november 1996

Veehouderij gaat zoonosen onderzoeken

Veehouderij gaat zoonosen onderzoeken

De vakgroep Veehouderij zal in 1997 deelnemen aan een groot project van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat beoogt een goed monitorsysteem op te zetten voor zoonosen, ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Daarbij zal ook worden gekeken naar de ziekteverwekkende bacterie E. coli O157. Die is aangetroffen in mestmonsters van Nederlands rundvee, blijkt uit een onderzoek van een Nijmeegse kinderarts.

De bacterie heeft recentelijk in Japan een ware epidemie veroorzaakt: meer dan tienduizend mensen werden ziek; elf slachtoffers vonden de dood. Desondanks blijft de Wageningse hoogleraar veehouderij, prof. dr J.P.T.M. Noordhuizen, van mening dat rundvee slechts incidenteel de bron van deze ziekteverwekker is. Je kunt je zelfs afvragen of het rund bron is voor menselijke ziekten, of omgekeerd."

Tot voor kort werd de bacterie slechts in minder dan eenhonderdste procent van de gevallen aangetroffen. Dankzij een nieuwe diagnostische techniek, die heel gevoelig is, is zij nu wat vaker aangetoond." Noordhuizen wijst erop dat slachtrunderen in groepen worden gehouden, waardoor het aantal geinfecteerde dieren niet per se iets hoeft te zeggen over het mogelijke totaal aantal infecties. Het gaat om geinfecteerde groepen, om batches." Dat in Japan een epidemie uitbrak kan te maken hebben met de Japanse gewoonte om rauw vlees te eten, veronderstelt de hoogleraar. Overigens is de ziekte in de Verenigde Staten verbreid via appelsap.