Nieuws - 9 oktober 1997

Veehouderij al vijf jaar productiefste vakgroep

Veehouderij al vijf jaar productiefste vakgroep

Veehouderij al vijf jaar productiefste vakgroep
Landbouwuniversiteit richt zich niet meer tot het grote publiek
Populair wetenschappelijke publicaties zijn uit, wetenschappelijk publiceren is in. Dat kan wel de conclusie zijn van het onlangs verschenen wetenschappelijk jaarverslag 1996. Afgetekende winnaar in de WUB-hitlijst is wederom Veehouderij. Deze vakgroep bevindt zich al sinds 1991 aan de top. Eervolle vermeldingen zijn er voor Agronomie en Wiskunde. Grondbewerking, nog niet zo lang geleden met opheffing bedreigd, en de werkgroep Technologie en agrarische ontwikkeling krijgen een gele kaart: nul publicaties is wel erg weinig
Ze hebben weer flink zitten tellen, eerst op de vakgroepen en later op het bestuurscentrum. Het resultaat, het wetenschappelijk jaarverslag 1996, ligt al weer enige tijd in een felrood kaftje op de vakgroepen. Alle publicaties, van ingezonden brieven tot promoties, zijn per vakgroep en onderzoekinstituut gegroepeerd. En zo leren we dat in 1996 is gepubliceerd over pleistocene koolbranden in China, over barbelen in het Tana-meer, over de dynamiek van planningsprocessen in Friesland, over de elektriciteitsmarkt en over mestrechten; een divers, breed en gevarieerd beeld aan publicaties
Niet minder dan 171 promoties vonden hun voltooiing in 1996, waarvan elf bij Veehouderij. Wetenschappers zagen hun geesteskinderen in 2389 wetenschappelijke artikelen terecht komen; 882 keer schreven ze een abstract
Opmerkelijk is dat de vakgroepen zich in 1996 meer dan voorheen richtten op vakgenoten: meer dan de helft schreef geen enkele keer voor het algemene publiek, voerde dat althans niet op als publicatie. De andere - uitgezonderd Ecologische landbouw, die zestien algemene publicaties opvoerde - kwamen zelden boven de vijf uit. Ook het aantal publicaties voor een deskundig lekenpubliek neemt af. Kwam in 1995 de top nog tot 71 zogenaamde vakpublicaties, in 1996 is dat gedaald tot 34 bij de vakgroep Huishoudstudies. De meeste andere blijven ook in deze categorie ruim onder de tien
Aantallen publicaties, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, zijn slechts indicatoren voor de kwaliteit van het wetenschappelijke werk aan de Landbouwuniversiteit. Zo produceren de groepen van Organische chemie, Erfelijkheidsleer en Moleculaire biologie betrekkelijk weinig publicaties per medewerker, maar alle drie de groepen bevinden zich in de top tien van de tweede geldstroom, een indicatie voor een goede beoordeling van het werk door vakgenoten
In vijf jaar tijd, dus ten opzichte van 1991, zijn er opmerkelijke constanten. Deze zijn te vinden in de hitlijsten voor contractresearch en voor het tweedegeldstroomonderzoek. Ook in de totaalscore handhaven een aantal groepen zich, waaronder Veehouderij, Humane voeding, Entomologie en Microbiologie. De door de commissie-Verhoeff zo bekritiseerde vakgroep Agronomie vinden we terug op een derde plaats op de ranglijst met het totaal aantal wetenschappelijke publicaties en op een vijfde plaats in de zogenaamde relatieve hitlijst
Zorgelijk is de score van de groepen Grondbewerking en Technologie en agrarische ontwikkeling: nul publicaties. Weliswaar bungelt ook de vakgroep Informatica bijna onderaan, maar de productiviteit van het betrekkelijk gering aantal onderzoekers op die groep is bijzonder groot
Relatieve ranglijst
 • KOP = ABverschil
 • = 1 Wiskunde622438
 • = 2 Marktkunde en marktonderzoek501832
 • = 3 Veehouderij31130
 • = 4 Plantentaxonomie543222
 • = 5 Agronomie25322
 • = 6 Waterhuishouding341321
 • = 7 Agrarische onderwijskunde513021
 • = 8 Staathuishoudkunde583820
 • = 9 Agrarische bedr.economie27819
 • = 10 Ruimtelijke planvorming473116
 • = 11 Ontwikkelingseconomie564016
 • = 12 Huishoudstudies452916
 • = 13 Veevoeding321715
 • = 14 Agrotechniek en -fysica281414
 • = 15 Gezondheidsleer16412
 • = 16 Tuinbouwplantenteelt615011
 • = 17 Geografische informatieverwerking604911
 • = 18 Voorlichtingskunde524210
 • = ()
 • = 48 Werkgroep TAO5565-10
 • = 49 Plantencytologie en morfologie3747-10
 • = 50 Visteelt en visserij4152-11
 • = 51 Bodemkunde en geologie920-11
 • = 52 Virologie1528-13
 • = 53 Toegepaste filosofie4358-15
 • = 54 Bosbouw2136-15
 • = 55 Agrarisch recht4661-15
 • = 56 Moleculaire fysica3854-16
 • = 57 Geintegreerde levens-middelentechnologie1026-16
 • = 58 Industriele microbiologie2643-17
 • = 59 Rurale ontw.sociologie3553-18
 • = 60 Fytopathologie221-19
 • = 61 Ecologische landbouw3960-21
 • = 62 Waterkwaliteitsbeheer3355-22
 • = 63 Organische chemie1739-22
 • = 64 Erfelijkheidsleer1135-24
 • = 65 Moleculaire biologie837-29
 • = 66 Nematologie1351-38