Nieuws - 22 juni 1995

Vcw worstelt met alternatieve beoordeling sociaal wetenschappelijk onderzoek

Vcw worstelt met alternatieve beoordeling sociaal wetenschappelijk onderzoek

Alle vakgroepen blijven beoordeeld worden volgens de kwantitatieve standaardprocedure, met een cruciale rol voor zogenaamde ISI-publikaties en citatie-indexen. Maar vakgroepen kunnen verzoeken hun onderzoek voor maximaal de helft te laten beoordelen op alternatieve criteria. Dit adviseert de vaste commissie wetenschap (vcw) aan het college van bestuur.

De vcw komt hiermee tegemoet aan de sociaal wetenschappers die vinden dat de grote nadruk die de LUW bij onderzoeksbeoordelingen op citaties en ISI-tijdschriften legt, geen recht doet aan het feit dat voor hen deze tijdschriften vaak niet interessant zijn. ISI-tijdschriften zijn door een Amerikaans instituut geselecteerde Engelstalige tijdschriften die worden gescreend op het aantal keer dat een onderzoeker geciteerd wordt. Sociale wetenschappers publiceren echter veel in andere talen en in boeken.

Een tweede tegemoetkoming is dat de vcw bij het tellen van publikaties, boeken en bijdragen in boeken apart wil onderscheiden. Een onderscheid in ISI-publikaties en andere wetenschappelijke publikaties wil ze echter handhaven. Daarbij komt er geen kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling van die laatste groep, omdat rangordes ervan niet voldoende beschikbaar zijn en te duur zijn om zelf te maken. Citatie-analyses acht de commissie wenselijk, voor zover er geld is.

Bij de alternatieve beoordeling denkt de vcw aan een beoordeling van vakpublikaties en maatschappelijke relevantie, door de Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek (NRLO). Vakgroepen die van de standaardprocedure willen afwijken moeten daar wel goede argumenten voor hebben, aldus het advies.

Dit ontlokte vcw-lid en jurist prof. dr F. Von Benda-Beckmann de opmerking dat vakgroepen die alternatief beoordeeld willen worden nog steeds beschouwd worden als een uitzondering, terwijl bijvoorbeeld voor zijn vakgroep, ISI-tijdschriften niet zinvol zijn: De nota is zeker een verbetering, maar het scheve beeld blijft." Volgens de jurist moet er voor de sociale wetenschappen ook een serieuze beoordelingsprocedure komen.

Vcw-lid en econoom prof dr A. Oskam kan zich ondanks het handhaven van citatie-indexen en aantallen ISI-publikaties toch wel in het advies vinden: Ik constateer dat de universiteit in hoge mate via de natuurwetenschappelijke weg opereert, maar tegelijkertijd open staat voor de gevarieerdheid. Waarom zouden wij dan niet open staan voor het feit dat zo'n groot deel van de universiteit hecht aan die methode?"