Nieuws - 26 januari 1995

Vcw teleurgesteld over ethische discussie biotechnologie

Vcw teleurgesteld over ethische discussie biotechnologie

De vaste commissie wetenschap (vcw) constateert teleurgesteld, dat de LUW nog steeds niets heeft gedaan aan het entameren van de discussie rond de ethische en maatschappelijke aspecten van biotechnologie, binnen en buiten de LUW. Noch heeft de LUW al geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn om Technologie assesment van de grond te kijken. Dit bleek op de plenaire vergadering 25 januari.

De vcw reageerde op het adviesrapport van de Commissie ethische en maatschappelijke aspecten biotechnologie (Cemab), die heeft uitgezocht hoe de LUW een ethische toetsing kan vormgeven. De vcw blijkt niet gelukkig met dit advies, omdat het voorgestelde voorzorgsprincipe dat de onderzoekers moeten hanteren niet voldoende is uitgewerkt. Dit moet gebeuren, meent de vcw, alvorens het college van bestuur kan beslissen over een procedure voor de toetsing. Bij die invulling van het voorzorgsprincipe, moet de LUW kijken naar wat elders gebeurt, zoals bij DLO.

Om de toetsing niet nog verder te vertragen wil de vcw, dat op korte termijn een kleine, nieuwe commissie komt, die adviseert op het moment dat een onderzoekscoordinator twijfelt bij de vraag of zijn onderzoek verantwoord is.

Maar welke criteria deze commissie moet hanteren blijft onduidelijk. De vcw betwijfelt namelijk ook of men het ooit eens zal worden over ethische normen", en het maken van een checklist, zoals de Cemab voorstelt, lijkt haar niet wenselijk, zo schrijft ze in het advies aan het college. Op de vraag van de PSF hoe de vcw zich die verdere invulling van het voorzorgsprincipe voorstelt, antwoordde de voorzitter dat de vcw daar niet voor is.