Nieuws - 6 juni 1996

Vcw selecteert drie duurzaamheidspostdocs

Vcw selecteert drie duurzaamheidspostdocs

De vaste commissie wetenschap heeft uit de zeven voorstellen voor duurzaamheidspostdocs er drie gekozen en aan het college van bestuur voorgelegd. Het gaat om het modelleren van duurzame melkveehouderijsystemen voor weidegebieden (ingediend door de onderzoekscholen Animal Sciences en Produktie-ecologie), het ontwerpen van nieuwe eiwithoudende, plantaardige voedingsmiddelen (Vlag en EPW), en het ontwikkelen van een methode om duurzame akkerbouwsystemen te evalueren op basis van sociaal-wetenschappelijke en produktie-ecologische kennis (PE en Mansholt).

Met de duurzaamheidspostdocs, die worden aangesteld voor twee jaar, wil de universiteit haar missie concreet invullen. Het moeten originele projecten zijn die zijn ingediend door ten minste twee onderzoekscholen en die economische, technische en ecologische aspecten met elkaar verweven.