Nieuws - 13 juni 1996

Vco wil onderwijskaders schrappen

Vco wil onderwijskaders schrappen

De vele onderwijsinhoudelijke kaders, waaraan in de praktijk niemand iets heeft, kunnen beter worden samengevoegd tot een heldere filosofie waaraan het LUW-onderwijs moet voldoen. Dat vindt de vaste commissie onderwijs (vco), die op 6 juni een wijziging van de onderwijskaders besprak. De door studentenbezettingen en onderwijsdiscussies bedongen kaders zijn inmiddels zo vanzelfsprekend geworden dat ze net zo goed geschrapt kunnen worden, sprak vco-voorzitter prof. dr ir L. Speelman.

Bovendien blijkt het in de praktijk ondoenlijk om elk onderwijsprogramma aan de vele kaders te toetsen. In de circa twintig kaders is onder andere vastgelegd dat er zowel generalisten als specialisten opgeleid moeten worden, wat de functies van de propaedeuse zijn, dat er in elk onderwijsprogramma aandacht moet zijn voor economische vakken en wetenschapsfilosofie en hoe de verhouding moet zijn tussen toegepaste en fundamentele vakken.

De structuurkaders, waarin is geregeld hoe de studieprogramma's zijn opgebouwd, blijven wel bestaan. De vco wil ze aanpassen aan de toekomstige programma-structuur.