Nieuws - 28 september 1995

Vco tegen studiepunten voor loopbaanplanning

Vco tegen studiepunten voor loopbaanplanning

De onderwijscommissie vco heeft zich uitgesproken tegen het waarderen met studiepunten van de cursus studieloopbaanplanning. Volgens de commissie zou dit rechtsongelijkheid opleveren voor studenten die zelf hun studieloopbaan plannen en daar geen punten voor krijgen. De vco handhaaft hiermee haar standpunt van twee jaar geleden. De kring van studiecoordinatoren had om een herziening van dat standpunt gevraagd omdat studieloopbaanplanning voor veel studenten een essentieel studie-onderdeel zou zijn.

Voorheen kregen studenten twee studiepunten voor het vak; zo'n twintig studenten volgden het toen. Dit studiejaar zijn de studiepunten vervallen en volgen nog maar negen studenten het vak.

Tijdens de vco-vergadering legde studiecoordinator ir J. Schouls uit dat het vak studenten leert verantwoorde keuzes te maken binnen en buiten de studie, met het oog op hun latere leven en werk. Dat is steeds belangrijker, omdat de studieduur wordt ingeperkt en snelle keuzes nodig zijn. Daarnaast constateren de studiecoordinatoren dat academici in het begin van hun carriere steeds vaker kortlopende, verschillende banen krijgen. Onderwijskundige drs J.J. Steen zei dat het gaat om het sturen van leerprocessen en het omgaan met kennis. Hij pleitte ervoor het vak uit de hulpverleningssfeer te halen omdat het niet alleen draait om studenten helpen. De vco onderkent het belang van studieloopbaanplanning, maar vindt dat de stof uit het vak dan maar deel moet uitmaken van de proppenvakken Duurzaamheid of Werken in de wetenschap.