Nieuws - 15 februari 1996

Vco stelt kwaliteitseisen aan stages

Vco stelt kwaliteitseisen aan stages

Er dient een systeem van kwaliteitszorg te komen om te controleren of de stages in de vierjarige LUW-opleidingen van voldoende niveau zijn. Nu de studenten in het nieuwe onderwijssysteem van de universiteit mogen kiezen tussen een tweede afstudeervak en een stage, moeten er kwaliteitsgaranties voor de stages komen, meent de vaste commissie onderwijs (vco).

De commissie volgt hiermee het advies van de Stuurgroep implementatie onderwijs 2000, die heeft beschreven hoe een optimale stage er uit moet zien. Studenten dienen goed geinformeerd te zijn over datgene wat hen te wachten staat, en leggen dit in overleg met de docent vast in een stageplan, waarin ook de leerdoelen zijn vastgelegd. Routineklussen tijdens de stage moeten zeer beperkt van omvang zijn, de stage dient goed aan te sluiten op de voorkennis van de student en bij voorkeur moeten problemen aangepakt worden die daadwerkelijk in de latere beroepspraktijk voorkomen. Verder moet op de stageplaats, liefst een doorzichtige organisatie, een goede werksfeer heersen.