Nieuws - 1 februari 1996

Vco bepleit samenwerking met IAC

Vco bepleit samenwerking met IAC

De Engelstalige M.Sc.-programma's van de LUW moeten onder een paraplu worden gebracht met de opleidingsactiviteiten van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC). Dat stelt de vaste commissie onderwijs (vco) van de LUW, die de indeling van M.Sc.-opleidingen in onderwijsinstituten van de hand wijst.

De commissie besprak op 25 januari het tweede deel van de M.Sc.-evaluatie, waarin institutionele zaken aan bod komen. De vco denkt dat het onderbrengen van M.Sc.-programma's in onderwijsinstituten of richtingsonderwijscommissies geen recht doen aan het belang van de opleidingen. Wageningen moet laten zien dat het iets speciaals te bieden heeft: een apart instituut voor tweehonderd internationale studenten.

Volgens vco-voorzitter prof. dr L. Speelman moet de LUW laten zien dat ze sterk internationaal gericht is. Ze moet de programma's dus niet wegmoffelen. Bovendien is het een belangrijk signaal aan het ministerie van LNV dat we de programma's serieus nemen." Hij doelt daarmee op de discussie over de integratie van de vijf instituten voor internationaal onderwijs (IO's), waarbij de LUW penvoerder is. De integratie zit echter al geruime tijd in een impasse, omdat sommige instituten geen zin hebben om onder een paraplu te opereren.

De coordinator van de M.Sc.-course directors, ir M. Bloemberg, ondersteunde die mening. De M.Sc.-programma's moeten uit de grote massa worden gehaald", meende Bloemberg, omdat alle regels zijn gebaseerd op de reguliere programma's en vaak slecht toepasbaar zijn op de M.Sc.-opleidingen.