Nieuws - 15 juni 1995

Vcb heft zichzelf op

Vcb heft zichzelf op

De opheffing van de vaste commissie buitenland (vcb) is nabij. Op 7 juni besloot de vcb unaniem dat ze haar taken zal overhevelen naar de vaste commissies voor wetenschappen en onderwijs en de universiteitsraad. De vcb eist wel dat sommige personen binnen deze gremia een speciale buitenland-taak krijgen en dat de raad expliciet aandacht schenkt aan de toetsing van projecten aan de mensenrechtenproblematiek. Raadsvoorzitter drs. R.J.G.M. Florax voorziet geen noemenswaardige problemen bij het vervullen van deze wens, dus zal de raad de opheffing van de vcb waarschijnlijk in juli of september bekrachtigen.

De vcb zet daarmee een punt achter haar activiteiten, die zich concentreerden rond de tropenprojecten en de M.Sc.-opleidingen. Haar rol werd minder belangrijk doordat de invloed van afzonderlijke vakgroepen, het cvb en instanties buiten de LUW toenam. En met de toenemende integratie van het M.Sc.-onderwijs binnen de LUW raakte deze tak steeds meer verstrengeld met de vaste commissies voor onderwijs. Die krijgen daarom nu de vcb-taken toegeschoven.

Een van de laatste vcb-vergaderpunten betrof de positie van buitenlandse Ph.D.-studenten met een sandwich-beurs. Zij schrijven hun onderzoeksvoorstel in Wageningen, doen onderzoek in het land van herkomst en schrijven het proefschrift in Wageningen. Door hun verbrokkelde verblijf aan de LUW kunnen ze, in tegenstelling tot aio's, moeilijk speciale scholingsprogramma's volgen. Volgens vcb-lid prof. dr F. von Benda-Beckmann zorgen de zware omstandigheden in het buitenland bovendien dat de kwaliteit van de sandwich-proefschriften gemiddeld lager is dan die van aio's. Dit verschil zal groeien bij een verdere institutionalisering van het PhD/dr-onderwijs binnen onderzoeksscholen. Toch achtte de vcb de goedkope sandwich-beurzen zeer waardevol en pleitte ze voor een meer positieve presentatie naar buiten en extra beurzen.