Nieuws - 12 november 1998

Van dwergoctopus tot appelschurft

Van dwergoctopus tot appelschurft

Van dwergoctopus tot appelschurft
DLO-onderzoek in het kort
Nu de Landbouwuniversiteit gaat fuseren met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek vliegen de afkortingen van DLO-instituten de lezers van het WUB om de oren. Van AB tot RIVO, van kleiduiven tot schaaldieren; een korte introductie
Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
 • = Werknemers:200
 • = Aio's (verbonden met LUW):3
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:3
  Het hoofdgebouw van het instituut loopt in een boog en werd door een student eens gekenschetst als een banaan. Het AB heeft vier onderzoeksafdelingen: Plantenfysiologie, Gewas- en productie-ecologie, Agrosysteemkunde en Bodemchemie en -ecologie. Er is veel aandacht voor integratie van kennis op deze gebieden in computermodellen. Het instituut ontrafelt bijvoorbeeld genetisch bepaalde processen die een rol spelen bij wortelvorming van appelbomen, maar houdt zich eveneens bezig met optimalisatie van stikstofgiften aan planten
  Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
 • = Werknemers:600
 • = AIO's (LUW):onbekend
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:onbekend
  Het ATO is de Veronica van DLO; jong, snel, wild en vooral commercieel. Het ATO is de laatste jaren snel gegroeid omdat het er in slaagt veel geld los te krijgen bij de industrie voor zijn onderzoek naar voeding en biotechnologie. Het ATO werkt bijvoorbeeld aan biologisch afbreekbare plastics. Een kleiduivenschuttersvereniging heeft het instituut gevraagd te onderzoeken of hun plastic kleiduiven te vervangen zijn door biologisch afbreekbare kleiduiven. Verder doet het ATO veel onderzoek aan verpakkingen, bijvoorbeeld onderzoek naar een doos waarin appels het langst goedblijven
  Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)
 • = Werknemers:circa 450
 • = Aio's (LUW):6
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:5
  Het onderzoek bij het CPRO richt zich vooral op het verhogen van de resistentie van planten tegen ziekten en plagen, het verbeteren van de kwaliteit van plantaardige producten, en op het verbreden van de mogelijkheden om planten te gebruiken als fabriek voor specifieke moleculen. Naast genen, DNA-sequenties en planten met waardevolle eigenschappen produceert het CPRO bijvoorbeeld ook software voor het maken van genenkaarten
  Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
 • = Werknemers:300
 • = Aio's (LUW):5
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:20
  Het IBN betrok onlangs een splinternieuw ecologisch gebouwd pand aan de Mansholtlaan. Het IBN onderzoekt onder andere de zeehondenpopulatie in de Waddenzee. Vorig jaar voorzag het instituut zeehonden van zendertjes die niet alleen de plaats van de dieren bijhouden maar ook de diepte. Tot verrassing van de onderzoekers zocht een van de zeehonden zijn voedsel vijftig meter diep onder de zeespiegel bij Texel. Het IBN doet ook onderzoek in de tropen. Het zoekt daar onder andere naar geschikte plaatsen voor de aanplant van mangrovebossen
  Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO)
 • = Werknemers:725
 • = Aio's (LUW):weinig
 • = Aio's (totaal):25
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:een of minder
  Het ID onderzoekt dierlijke productieketens van begin tot eind. Voeding, voortplanting, stress, onderzoek op biomedisch gebied - het is slechts een greep uit de onderzoeksthema's waar het ID zich mee bezig houdt. Het ID doet bijvoorbeeld onderzoek naar BSE en scrapie - een schapenziekte die verwant is aan de gekkekoeienziekte, BSE. Ook de diagnostische tests om te bepalen of een dier BSE of scrapie heeft, zijn ontwikkeld door het ID
  Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
 • = Werknemers:200
 • = Aio's:geen (er zijn wel IMAG-werknemers die promoveren)
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:13
  Het onderzoek van het IMAG richt zich op de koppeling tussen techniek en het levende. Zo ontwikkelt het instituut op dit moment een plukrobot voor komkommers en houdt het zich bezig met sturing van kunstmest- en pesticidegiften via de satelliet. Dat zijn voorbeelden van mechatronica - een samentrekking van mechanica en elektronica. Mechatronica is een van de twee belangrijkste aandachtsvelden van het IMAG. Het andere is ontwerp, bijvoorbeeld van een varkenshouderij waarbij de hele nutrientenstroom onder controle wordt gehouden en afvalstoffen weer als brandstof worden gebruikt
  Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
 • = Werknemers:150
 • = Aio's:onbekend
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:onbekend
  Het IPO richt zich op het voorkomen, beheersen en bestrijden van plantenziekten en plagen zonder dat schade optreedt aan milieu of gezondheid. Daartoe brengen onderzoekers van het IPO bijvoorbeeld bacterien aan, op of in planten, om ze beter te laten groeien of om ze langer te laten leven. Producten van het IPO zijn seksferomonen - geurstoffen - voor plaagbestrijding en antistoffen om virussen, schimmels en bacterien aan te tonen
  Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
 • = Werknemers:300
 • = Aio's (LUW):2
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:20
  Het LEI verricht veel studies voor de beleidsambtenaren van het ministerie van landbouw. Zo rekende het instituut vorig jaar de plannen voor de herstructurering van de varkenshouderij door. Het LEI bekijkt ook kleinere problemen door een economische bril, bijvoorbeeld de waardestijging van huizen door de aanwezigheid van parken en weilanden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij schurftbestrijding in appels
  Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (Rikilt-DLO)
 • = Werknemers:160
 • = Aio's (LUW):enkele
 • = LUW-afstudeervakkers:geen
  Het Rikilt doet veel wettelijke controles van levensmiddelen. Een van de taken van het instituut is het onderzoeken van melk en andere zuivelproducten naar restanten van groeibevorderaars en hormonen. Als een controleur van de Algemene inspectiedienst vermoedt dat hij bij een boer een illegaal medicijn heeft aangetroffen, vraagt hij het Rikilt wat er in het potje zit. Het Rikilt ontwikkelde vorig jaar een methode waarmee door de microscoop snel kan worden vastgesteld of een partij veevoer diermeel bevat en daarmee eventueel BSE, de gekkekoeienziekte, kan overdragen
  Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
 • = Werknemers:100
 • = Aio's (LUW):5
 • = LUW-afstudeervakkers van de LUW:5
  Het RIVO in IJmuiden richt zich op visserij en visteelt in zoet en zout water. Het kwam vorig jaar in het nieuws door een studie die het samen met het biologisch onderzoeksinstituut NIOZ verricht had naar de gevolgen van de visserij voor het leven in de Noordzee. Die waren niet misselijk: de pijlstaartrog, zeeduivel en de dwergoctopus hebben zwaar te lijden onder de visserij. Ook veel schaaldieren hebben het moeilijk. De toenmalig directeur van het instituut zat daar overigens niet zo mee. Persoonlijk zit ik er niet mee als de rog uit de Noordzee verdwijnt, zei hij tegen het WUB
  Staring Centrum (SC-DLO)
 • = Werknemers:300
 • = Aio's (LUW):onbekend
 • = LUW-afstudeervakkers per jaar:onbekend
  Het Staring Centrum is onlangs verhuisd van het oude gebouw aan de Marijkeweg naar een modern, door koningin Beatrix geopend gebouw aan de Mansholtlaan. Het SC onderzoekt de groene ruimte, de niet-stad. Vorig jaar hield het SC zich onder andere bezig met het Groene hart. Het SC werkt samen met de Landbouwuniversiteit op het gebied van geografische informatiesystemen en teledetectie. Volgend jaar zal het Staring Centrum waarschijnlijk fuseren met zijn kersverse buurman, het IBN