Nieuws - 21 maart 1996

Van der Plas en Tramper voorzitter onderwijsinstituut

Van der Plas en Tramper voorzitter onderwijsinstituut

Hoogleraar plantenfysiologie prof. L.H.W. van der Plas is voorgedragen als voorzitter van het onderwijsinstituut Levenswetenschappen. De bioprocestechnoloog prof. dr ir J. Tramper wordt voorzitter van het instituut Voedsel en voeding.


De formateurs bij Omgevingswetenschappen en Maatschappijwetenschappen zijn nog niet klaar. Het college van bestuur heeft inmiddels ingestemd met de voorgestelde bestuurssamenstelling van de eerste twee instituten; de universiteitsraad moet in de agendacommissie van 1 april zijn goedkeuring geven.

De instituutsbesturen omvatten naast de voorzitters drie leden uit het wetenschappelijk personeel, twee vertegenwoordigers van het ondersteunend en beheerspersoneel en twee studenten.

De belangrijkste taak van de instituten wordt het vaststellen van de onderwijsprogramma's. Het is de bedoeling dat alleen nieuwe programma's nog worden voorgelegd aan de universiteitsraad.

Wanneer de instituten precies aan het werk gaan, is nog niet bekend. Dat hangt af van het moment waarop het college van bestuur de wijziging van het faculteitsreglement goedkeurt, tegelijk met de opheffing van de huidige clusterbesturen. De clusters houden uiterlijk 1 januari 1997 op te bestaan.