Nieuws - 29 augustus 1996

Van den Hoofdakker vertrekt als collegelid

Van den Hoofdakker vertrekt als collegelid

In tal van commissievergaderingen en met name in het wandelgangencircuit wordt al weken openlijk gespeculeerd over het vertrek van collegelid mr Henk van den Hoofdakker. Deze bevestigt desgevraagd zijn plan om af te zien van een tweede termijn. Men heeft mij de geruchten ook voorgelegd. Ik kan wel mysterieus blijven kijken, maar dat is wat flauw. Inderdaad stel ik mij niet beschikbaar voor een tweede termijn als collegelid van de LUW. Volgend jaar wordt ik zestig en dan vind ik het wel mooi geweest."

Niet dat ik wil stoppen met werken", vervolgt hij. Er is nog genoeg te doen, maar de laatste jaren was het voortdurend bezuinigen wat de klok sloeg aan de universiteit. Niet alleen in mijn periode als collegelid heb ik daarmee te maken gehad, ook als secretaris waren bezuinigingen en besparingen aan de orde van de dag."

Begrijp me goed, ik werk nog altijd met enorm veel plezier aan deze instelling. Ik vind de LUW een geweldig instituut. Het zou mooi zijn als we ons allemaal eens wat beter zouden realiseren welke geweldige mogelijkheden en expertise hier aanwezig zijn. Uiteraard moeten we alert blijven en niet op onze lauweren rusten." De laatste bezuinigingsoperatie is voor het collegelid bijzonder intensief geweest. Toen ik net collegelid was, kregen we de opdracht om structureel tien miljoen te snoeien. Je kunt het wel uitdagingen blijven noemen, maar ik raak toe aan een ander soort uitdaging."

Bijzonder tevreden is hij over de doorgevoerde reorganisaties. Toen de bezuinigingsopdracht kwam, waren we er niet klaar voor. Dankzij de onderzoeksinstituten en meer recent de onderwijsinstituten is er een beheersstructuur aan het groeien die een slagvaardiger reactie op dergelijke operaties mogelijk maakt. De afwegingen kunnen nu, binnen centraal vastgestelde strategieen en missies, op het juiste niveau, het middenniveau, worden gemaakt." Hij denkt dan ook dat de universiteit klaar is voor de voorgestane intensieve samenwerking met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.

De in 1937 in Goor geboren jurist Van den Hoofdakker kwam in 1970 in dienst van de toenmalige Landbouwhogeschool als vormingsadviseur bij Studium Generale. Hij speelde een belangrijke rol bij het behoud van het toen bouwvallige historische monument hotel De Wereld. Daarna werd hij hoofd Personeelszaken, vervolgens secretaris van de universiteit en een kleine vier jaar geleden dus lid van het college van bestuur.