Nieuws - 22 februari 1996

Van de Weg blijft betrokken bij IAC

Van de Weg blijft betrokken bij IAC

Drs R.F. van de Weg, die per 1 mei ontslag neemt bij het Internationaal Agrarisch Centrum, blijft onder de vlag van het ministerie van LNV betrokken bij het centrum. Hij wordt als projectleider belast met het onderzoek naar de mogelijkheden voor ontkoppeling van het IAC-deel dat onderwijs en advieswerk verzorgt en bemiddelt bij vacatures en het facilitaire deel dat congressen en huisvesting verzorgt. Daarnaast zal Van de Weg in Den Haag werken aan het project Inzet van LNV in multilaterale netwerken.

Drs J.J. Hooft wordt per 1 mei directeur van het IAC. Hij is nu Landbouwraad in Nairobi. Daarvoor was hij directeur Landelijke gebieden en kwaliteitszorg in Friesland en directeur Landbouw, natuur en openluchtrecreatie in Groningen.