Nieuws - 28 maart 1996

Van Vloten: onderzoek naar financiering LUW

Van Vloten: onderzoek naar financiering LUW

De directeur Wetenschap en kennisoverdracht van het ministerie van LNV, prof. dr ir L. van Vloten-Doting, wil een onderzoek naar de grondslagen van de rijksbijdrage van de Landbouwuniversiteit. Uit eerder onderzoek bleek dat de LUW niet wordt overgefinancierd in vergelijking met de andere universiteiten, maar Van Vloten-Doting wijst erop dat het aantal LUW-studenten de afgelopen jaren fors is gedaald. De hoogte van de rijksbijdrage staat echter niet ter discussie, aldus de directeur.

Ze meent dat de rijksbijdrage van de LUW, als die alleen wordt afgezet tegen het aantal studenten, veel hoger is dan die van de andere universiteiten. Een groot deel van het LUW-budget gaat naar onderzoek; minister Van Aartsen wil de afnemers van het onderzoek sterker betrekken bij de besteding daarvan.

Het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen werkt momenteel aan een nieuw financieringsmodel, waarbij universiteiten niet langer worden betaald op basis van het aantal studenten. Wat er ook voor financieringsmodel komt, Van Vloten-Doting vindt dat zij argumenten moet hebben om de hoogte van de LUW-rijksbijdrage te kunnen verdedigen.

Overigens is zij niet onder de indruk van de kritiek van drs J. Schuilenburg, financieel hoofd van de LUW, die een warm kloppend hart" voor de LUW op het ministerie mist. Onjuiste feiten leiden meestal tot onjuiste conclusies." Zo zullen de plaatsen van de twee vertrokken onderwijsdeskundigen op haar directie wel degelijk worden herbezet. Van Vloten-Doting staat positief tegenover de suggestie van Schuilenburg om twee LUW-medewerkers bij het ministerie te detacheren, maar daar stel ik wel bepaalde voorwaarden aan".