Nieuws - 16 maart 1995

Van Muiswinkel

Van Muiswinkel

Er wordt uitvoerig bericht over juridische, nationale en economische aspecten van het conflict tussen Europa en Canada. Is het eigenlijk toch niet een beetje gek dat Europese vissers rondom Groenland de zee leegvissen?

Ik ben natuurlijk geen expert op het gebied van vispopulaties, dan moet je bij Wim van Densen zijn en ik ken de situatie daar niet in detail. Ik krijg echter de indruk dat de Canadezen het zat zijn. Weliswaar zijn er voortdurend internationale conferenties waar iedereen weer aan tafel schuift om afspraken te maken, maar het blijft schorten aan de uitvoering. Vervolgens wordt dan weer opnieuw gezegd: we bedenken wel wat.

We zijn nooit zo sterk geweest in een lange termijn aanpak; het ontbreekt aan een visie op dat ecosysteem. De heilbot is een soort die meen ik zo'n dertig jaar doet over zijn reproduktiecyclus. Als je die te vroeg pakt duurt het dertig jaar voor zo'n soort zich herstelt, zelfs als je nu stopt. Dat is dus een drama, niet alleen voor die soort, maar ook voor een hele generatie vissers. Die vissers denken echter niet op die lange termijn en landen meestal ook niet; daar geldt meer van ik wil de komende jaar zoveel honderd ton pakken.

Het probleem is dat je in zee die vissoorten niet kunt scheiden. Dat kan pas als ze op het dek liggen en dan is het te laat. Selectieve maatregelen via maaswijdte of met sonaronderzoek werken volstrekt onvoldoende. Je pakt toch veel andere soorten en vernietigt dus hele populaties.

Het lijkt me, maar dat is zomaar een ideetje, dat je sommige gebieden gewoon moet sluiten voor visserij. Gebieden die essentieel zijn voor de biologie van een soort, mogen dan niet worden bevist. Daar kunnen de soorten zich in stand houden en reproduceren. Vissen die wegtrekken, de overproduktie, kunnen dan worden gevangen. Ze moeten dan om die gebieden heen vissen. Dergelijke gebieden kun je aanwijzen in de Noordzee, in de Waddenzee, maar ook in het hoge Noorden. Vergelijk het maar met natuurreservaten op het land.

Dit idee staat een beetje los van het conflict tussen Spanje en Canada. Daarover heb ik geen mening, laat dat duidelijk zijn. Het is gewoon noodzakelijk om een aantal ecosystemen in stand te houden, want het gaat natuurlijk niet om een soort. Die speelt immers weer een rol voor andere vissen en ook voor zoogdieren."