Nieuws - 21 maart 1996

Van Lenteren

Van Lenteren

Drinkwaterbedrijven zijn boos, omdat twee bestrijdingsmiddelen toch weer zijn toegelaten, hoewel ze schadelijk zijn voor het drinkwater. Waren er echt geen alternatieven?

Soms niet. Ik vind dat de huidige Commissie toelating bestrijdingsmiddelen onder leiding van de Wageningse toxicoloog prof. Jan Koeman goed bezig is. Ze laten echt geen middelen toe op de markt als er alternatieven voor handen zijn. Ze zijn aan het werk gegaan en moeten dus af en toe vuile handen maken.

Jammergenoeg kwam een belangrijke Nederlandse richtlijn binnen de EU te laat om mee te tellen. We wilden hier een middel alleen toelaten als er geen bruikbaar niet-chemisch middel is. Die richtlijn is nu verdwenen, maar ik hoop dat we hem bij een volgende ronde, samen met de Scandinavische landen, alsnog kunnen invoeren. Het zou ook mooi zijn als de Commissie toelating bestrijdingsmiddelen bij een ongewenst, maar noodzakelijk middel zou kunnen zeggen: We laten het toe, totdat er een alternatief is. En naar dat alternatief moet nu worden gezocht. Als ze, met andere woorden, het onderzoek meer kunnen sturen.

Ik ben wel optimistisch. Het lijkt wel of de gehele onderzoekswereld is gericht op geintegreerde plaagbestrijding. Helaas af en toe nog wat te versnipperd, want je moet echt nieuwe bestrijdingsschema's ontwerpen; een deeloplossing kan haaks staan op andere deeloplossingen. Laten we daarom de labs uit gaan en samen met de boeren, de proefstations en DLO kijken wat er moet gebeuren. Veeg al die onderzoeksinstituten bij elkaar, inclusief de Landbouwuniversiteit. Anders krijg je toch weer tijdvretende concurrentie om de budgetten.

Op een bijeenkomst met het Rathenau-instituut werd mij duidelijk dat de boeren om zijn. Die willen naar andere systemen. De consumenten zijn ook om, al zouden ze wat meer voor de schone produkten moeten betalen. Wel is het zo dat schoon geteelde produkten op de veiling iets sneller zijn verkocht. Soms ook is de prijs iets beter. Jammergenoeg is de prijs van pesticiden nog te laag; die vormt vaak niet meer dan twee procent van de produktiekosten. Vrom ziet dat ook.

De doelstellingen van de meerjarenafspraken gewasbescherming, vijftig procent reductie, worden gehaald omdat het echt overtollige en onnuttige gebruik eruit is gehaald. De politieke vraag is: werken we naar het gemiddeld Europees niveau toe, of gaan we nu door en echt minderen?