Nieuws - 15 juni 1995

Van Kamp worstelt met identificatieplicht

Van Kamp worstelt met identificatieplicht

Volgens de Wet op de identificatie-plicht had de Landbouwuniversiteit het personeel voor 1 juni om een paspoortafschrift moeten vragen en moeten de medewerkers vanaf die dag een identifidatiebewijs bij zich dragen. De LUW heeft hier als enige universiteit nog niet om gevraagd.


De wet is formeel ingesteld om fraude gemakkelijker op te sporen, maar hij maakt het ook gemakkelijker om illegale vreemdelingen op te pakken.

Hoewel de universiteit niet principieel tegen de wet is, heeft het hoofd van Personeelszaken, drs J.E. van Kamp, persoonlijk grote problemen met de wet. In de oorlog weigerde de Wageningse hoogleraar Olivier de niet-joodverklaring te tekenen", geeft hij aan. In Leiden hield professor Cleveringa een kritische rede welke tot sluiting van deze universiteit leidde. De principiele stellingnames kwamen uit de universiteit. Dat zou nu ook moeten gebeuren, maar die traditie is een beetje weg. We leven nu in een heel andere tijd, maar aan de wet zitten toch wel trekjes die aan de niet-joodverklaringen doen denken." Tegen het college van bestuur heeft hij zijn twijfels geuit. Van Kamp: Het college is ook heel voorzichtig."

Maar de universiteit vraagt sinds 1 juni wel nieuwe medewerkers om een paspoortafschrift. Je moet het ook niet overtrekken", verklaart het hoofd Personeelszaken aarzelend. En je moet pragmatisch zijn. Het verschil met de oorlog is dat er nu een democratisch forum is, de Tweede Kamer, waarin de meerderheid voor de wet heeft gekozen. We hebben fractieleden gebeld om onze bezwaren uiteen te zetten. En we hebben ook een kritisch signaal gegeven door de zittende medewerkers niet meteen erom te vragen. Veel meer kun je niet doen."

Twee weken geleden had de universiteit een verzoek aan alle medewerkers om een paspoortafschrift klaarliggen. Toen bleek dat de registratie deze week weer in de Kamer aan de orde komt. De brieven blijven nog even liggen, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Ik heb het idee dat er achter de schermen veel kritiek is", verklaart Van Kamp. Ook de uitvoering blijkt erg duur, ook voor ons. Zo'n 3500 paspoortafschriften stop je niet zomaar even in de computer."

Vorig jaar hebben tien medewerkers Van Kamp een mailtje gestuurd met de vraag: Daar gaan we toch niet aan meedoen?. Rond 1 juni gaven andere verontruste medewerkers te kennen dat ze hun paspoortafschrift juist wilden inleveren, omdat ze bang waren in de hoogste belastingschaal te komen, de sanctie voor weigerende werknemers. Maar zolang de werkgever niet om de afschriften heeft gevraagd, hebben de werknemers niets te vrezen, aldus Van Kamp.

Als de LUW straks toch de brief stuurt, zit er geen strookje aan voor gewetensbezwaarden. Wie zich weigert te identificeren is dus jaarlijks duizenden guldens kwijt? Ik denk dat de wet nog wel wordt veranderd", hoopt Van Kamp, En het schijnt dat je het extra belastinggeld later kunt terugvragen via een T-formulier. Waar zijn we dan mee bezig?"