Nieuws - 18 januari 1996

Van Huis

Van Huis

Sprinkhanen blijken door onderling contact chemicalien te kunnen afscheiden die in het schuim om de eieren terecht komen. Daardoor wordt het nageslacht gregarisch, gaat het zwermen en vormt een plaag. Wat betekent dit voor de bestrijding van sprinkhanen?

Ik wist het ook niet, maar hoorde er onlangs over in Rome bij de FAO. Deze resultaten komen voort uit gedragsonderzoek, terwijl deze dingen meestal worden bestudeerd vanuit signaalstoffen. 't Klonk vrij gedegen, dus ik denk dat het wel klopt. Hoewel al enkele componenten van die signaalstoffen zijn geidentificeerd is het toch nog steeds lange-termijnonderzoek; ontrafelen hoe het in elkaar zit.

Het probleem blijft de beesten te vinden op een enorm oppervlak, waar ze redelijk verspreid zitten. Op de korte termijn concentreert het onderzoek zich toch nog vooral op pesticiden. Er zijn nu wat groeiregulatoren, maar daaraan kleven milieubezwaren. Nieuw en wellicht veelbelovend is een schimmel die je, opgelost in plantaardige olie, over de zwerm moet spuiten. Die lijkt redelijk effectief te werken, maar ook daarbij moet je eerst de zwerm lokaliseren. Helaas blijkt dat de schimmel niet overleeft in droge gebieden, zodat je steeds opnieuw moet spuiten. Dat is een hele klus.

Was het maar zo dat in alle landen draaiboeken klaarliggen om in te grijpen zodra er een plaag uitbreekt. In Sudan bijvoorbeeld is het gebied zo groot en dunbevolkt dat het onbegonnen werk is daar te monitoren. Dus concentreren ze zich daar op gewasbescherming. In Marokko daarentegen hecht de koning persoonlijk heel veel waarde aan de citrusplantages. Dus zijn er veel middelen beschikbaar om in te kunnen grijpen. Ik hoorde onlangs dat de Marokkanen momenteel weer erg actief zijn. In deze periode van het jaar zijn er altijd wel wat problemen met sprinkhaanzwermen. In het voorjaar vertrekken ze weer naar het zuiden van de Sahel.

Ik ga overigens binnenkort weer naar Rome, omdat Nederland onderzoek wil financieren. Het gaat dan om de vraag welke strategie het best werkt en welk deel van de populatie nu precies wordt aangepakt.