Nieuws - 7 december 1995

Van Gelder:

Van Gelder:

Foto: De universiteiten moeten minder met zichzelf bezig zijn en meer naar de boze buitenwereld kijken. Maar ik weet niet of de raad van toezicht het college van bestuur moet gaan controleren. Als het college verantwoordelijk is, moet het ook de volledige bevoegdheid krijgen", aldus het PvdA-Kamerlid drs W.J. van Gelder (rechts op de foto), op 27 november in Wageningen met studenten in discussie over het Hoger onderwijs en onderzoeksplan (HOOP).

Van Gelder was over het algemeen positief over de plannen van zijn partijgenoot, onderwijsminister Ritzen. In de toekomst moet een student de universitaire opleiding in vier jaar kunnen doen. Daarom moeten de universiteiten de ongeschikte studenten snel verwijzen via een bindend studie-advies." Hij gaf wel aan dat hij twijfels had over een bindend advies na drie maanden studie, zoals Ritzen voorstelt.

Om de kwaliteit en de studeerbaarheid van het onderwijs te verbeteren, moeten de vakgroepsbesturen worden opgeheven, meende Van Gelder. We moeten af van de huidige horizontale, diffuse structuur. We moeten de bevoegdheden en verantwoordelijkheden koppelen. De decanen en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor het onderwijs; geef ze dan ook de bevoegdheden", redeneerde de PvdA'er. De inbreng van studenten zag hij niet zwakker worden; in de onderwijscommissies en medezeggenschapsraad hebben ze de helft van de zetels.

Van Gelder noemde het logisch dat de universiteitsraad de begroting niet langer mag vaststellen. Nu Ritzen de arbeidsvoorwaarden gaat decentraliseren naar de universiteiten, zou het personeel in de raad via de begroting een loonsverhoging kunnen afdwingen.