Nieuws - 7 maart 1996

Van Dalen verlaat vakgroep Bedrijfskunde

Van Dalen verlaat vakgroep Bedrijfskunde

De hoogleraar Bedrijfskunde, prof. dr J.C. van Dalen, vertrekt bij de vakgroep Bedrijfskunde. In eerste instantie wordt binnen de Landbouwuniversiteit gezocht naar een pied a terre, vanwaar de hoogleraar zal uitzien naar een werkkring buiten de universiteit.

Volgens de vice-voorzitter van het college van bestuur, mr. H.M. van den Hoofdakker, was op de vakgroep een onhoudbare situatie ontstaan. Hoewel Van Dalen bruist van ideeen - hij is een van de initiatiefnemers en bestuurslid van het Agroketenkenniscentrum - is de algemene kritiek dat te weinig van die ideeen van de grond komen. Ook de samenwerking met het wetenschappelijk personeel van de vakgroep kwam niet uit de verf en dat leidde tot botsingen.

Van den Hoofdakker weet nog niet of de vakgroep in de toekomst een nieuwe hoogleraar krijgt. Het lijkt erop dat de universiteit te veel vraagt van een relatief kleine groep. Dat is bij een nieuwe hoogleraar dan ook weer vragen om moeilijkheden. We gaan eerst het structuurrapport van vier jaar geleden nog maar eens bestuderen." Van Dalen was niet bereikbaar voor commentaar.