Nieuws - 26 september 1996

Van Bezooijen

Van Bezooijen

In Noorwegen vreten aaltjes massaal de voetbalvelden en golfgreens kaal. Is dat een nieuw probleem?


Nou, niet nieuw hoor. Er zijn ook geen nieuwe aaltjessoorten die ineens de kop opsteken. Vijftien jaar geleden hebben we al eens geinventariseerd welke aaltjes er in grasland zitten. Dat zijn er dus heel wat. Waar je ook monstert, je vindt altijd een heel mengsel aan soorten. Als bijvoorbeeld door een warme, droge zomer een stress-situatie voor het gras ontstaat, dan redt zo'n sportveld het niet.

Er kan eigenlijk niets aan gedaan worden. Chemische bestrijdingsmiddelen, nematiciden, zijn verboden. Ik heb deze zomer voorzichtig wat monsters genomen - door de onderwijsdruk is dat helaas een beetje hobbyen in de marge - en ik geloof dat er langs een geintegreerde weg wel iets gedaan kan worden. Er zijn schimmels die de aaltjes aanpakken en er zijn, dat weet ik nog van vijftien jaar geleden, grassoorten en -rassen die er beter tegen kunnen. In ieder geval kan het straatgras, Poa annua, er goed tegen. Maar dat ben je liever kwijt dan rijk.

Het probleem is natuurlijk ook dat zo'n grasmat er het hele jaar ligt en dat beheerders met hun bemesting aan de onderkant van het optimum gaan zitten. Alles wat ze er immers aan stikstof opbrengen, moet er als gemaaid gras weer af, want zo'n sportveld wordt kort gehouden. Het gras is daardoor niet zo sterk; het kan niet door een probleem heen groeien. Ook bij de grasteelt voor veevoer heb je in magere jaren een opbrengstderving van zo'n twintig procent, maar dan komt er tien in plaats van twaalf ton gras van een hectare en dat wordt eigenlijk niet geteld.

Sportvelden worden bovendien, vanuit het oogpunt van het gras, ruig behandeld. Iedereen loopt erover, het gras krijgt die noppen over zich heen, dus het is eigenlijk altijd in de problemen. Het is mogelijk dat er door gericht zoeken betere grassoorten voor sportvelden zijn te vinden. Betere bemesting kan ook helpen. Helaas heeft iedereen op deze vakgroep het druk, druk, druk met onderwijs. Er is weinig tijd om dit probleem samen met grasveredelaars eens goed uit te zoeken. Er liggen echter mogelijkheden.