Nieuws - 5 december 1996

Van Ast:

Van Ast:

De goede naam van Wageningen kan ondanks de bezuinigingen behouden blijven, meent waarnemend directeur ir K.J. van Ast van DLO. Het gaat in het kenniscentrum van LUW en DLO om kwaliteit en niet om geld, omzet of aantal onderzoekers. De inhoudelijke discussie is daarom belangrijker dan de discussie over de structuren, meent Van Ast. Hij sprak op 27 november op een bijeenkomst van de raadsfractie Progressief Personeel in De Wereld.


We moeten ons steeds de vraag blijven stellen: waar gaat het nu om?", stelde Van Ast. Het begrip fusie wekt volgens hem misverstanden op, omdat een fusie op dit moment juridisch helemaal niet mogelijk is. DLO moet eerst een stichting worden en de Tweede Kamer zal de wet die de universitaire bestuurstructuur regelt, opnieuw moeten wijzigen. Dat zal op termijn wellicht gebeuren, denkt Van Ast, omdat het ministerie van Onderwijs het Wageningse kenniscentrum als proefproject ziet voor de nauwere samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten.

De samenwerking tussen LUW en DLO kan ertoe leiden dat personeel flexibel is in te zetten, waardoor de expertise maximaal te benutten is, denkt Van Ast. Een probleem is nog dat veel onderzoekers, ook bij DLO, erg aan hun plek gehecht zijn. Dat maakt het moeilijk om personeelsbeleid te voeren. Sinds kort heeft DLO een mobiliteitsbureau, net als de LUW.

Van Ast vroeg zich af of het samenwerkingsverband wel de naam universiteit moet krijgen. De grootste taak zal namelijk onderzoek zijn. Profileer je je dan goed met de naam universiteit?" De universiteit moet haar academische vrijheid behouden, maar dat wil niet zeggen dat je die vrijheid niet kunt verantwoorden, stelde Van Ast. Je kunt vertellen wat je gedaan hebt en het komt mij voor dat daar nog wel wat te verbeteren valt."

Ook het verschil in bedrijfsculturen tussen LUW en DLO was in De Wereld onderwerp van gesprek. DLO komt van een ambtenarencultuur en is op weg naar een klantgerichte cultuur. LUW-personeel daarentegen wordt in onderzoeksvisitaties niet beoordeeld op klantgericht werken, maar op aantallen publicaties en de impact daarvan. Zijn mensen wel zo flexibel dat ze op verschillende tijden op een verschillende manier kunnen werken, vroeg filosoof dr H.G.J. Gremmen zich af. Van Ast: Je hoeft niet al die eigenschappen in een persoon te verenigen."