Nieuws - 8 februari 1996

Van Aartsen verwacht prijsdaling in landbouw

Van Aartsen verwacht prijsdaling in landbouw

Minister Van Aartsen van LNV verwacht dat de Nederlandse boeren in de toekomst inkomenssteun behoeven, als gevolg van de verdergaande liberalisatie van het Europees landbouwbeleid. Door deze liberalisatie zullen de prijzen van zuivel, graan, rundvlees en suiker dalen, staat in de discussienota Gemeenschappelijk landbouwbeleid op de langere termijn van Van Aartsen, die hij vorige week naar de Tweede Kamer zond.

De minister acht een herbezinning op het Europees landbouwbeleid noodzakelijk, omdat de EU in 2010 wellicht is uitgebreid met tien landen uit Midden- en Oost-Europa. Ook verwacht hij nieuwe GATT-afspraken die invoertarieven en gesubsidieerde export aan banden leggen. Vooral de zuivelsector krijgt te maken met forse prijsdalingen. Een bedrijf dat 400 duizend kilogram melk produceert, wacht een inkomensdaling van tussen de 16 duizend en 52 duizend gulden, schat Van Aartsen. Ook in andere sectoren zijn de inkomensdalingen dusdanig dat Van Aartsen inkomensbescherming nodig acht.

Als de inkomenstoeslagen uit Brussel onvoldoende zijn, wil Van Aartsen de lidstaten de mogelijkheid bieden om een deel van het inkomensverlies nationaal te compenseren.