Nieuws - 11 april 1996

Van Aartsen: proefstations naar Wageningen

Van Aartsen: proefstations naar Wageningen

Minister Van Aartsen wil de proefstations voor de bollenteelt en glastuinbouw in Wageningen vestigen. Hij schrijft dat aan de Tweede Kamer. Het agrarisch bedrijfsleven gaf de voorkeur aan vestiging van de proefstations in de Haarlemmermeer, maar de minister verbond daar een financiele bijdrage van de industrie aan. Over die bijdrage is geen overeenstemming bereikt. De Tweede Kamer moet het voornemen van Van Aartsen nog goedkeuren.

Het praktijkonderzoek voor de boom-, fruit- en paddestoelenteelt wordt in Heteren gevestigd.