Wetenschap - 24 oktober 1996

Van Aartsen halveert bezuinigingen LUW en DLO

Van Aartsen halveert bezuinigingen LUW en DLO

Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Van Aartsen de bezuinigingen op de Landbouwuniversiteit gehalveerd. In 1997 moet de LUW drie miljoen bezuinigen, maar de voorgenomen korting van drie miljoen in 1998 is van de baan. Nadat PvdA en D66 via een motie erop hadden aangedrongen dat de winst uit de reorganisatie van het kenniscentrum opnieuw moet worden geinvesteerd in Wageningen, zegde Van Aartsen een rem toe op de ombuigingen vanaf 1998.


Een bezuiniging van drie miljoen volgend jaar vond de minister verantwoord. De LUW zit volgens Van Aartsen ruim in haar jasje en moet efficiency-winst kunnen halen. Ook de bezuiniging op DLO, de beoogde fusiepartner van de universiteit, blijft volgend jaar gehandhaafd, maar in 1998 ziet de minister ook hier van verdere bezuinigingen af, zegde hij de Kamer toe.

De regeringspartijen PvdA en D66, alsmede de oppositiepartijen CDA en SGP, maakten zich tijdens de begrotingsbehandeling zorgen of de bezuinigingen op de universiteit, het onderzoek en de voorlichting wel het juiste signaal zijn op dit moment, nu er zoveel op deze instituties afkomt", aldus PvdA-Kamerlid S. Huys. Met de hoofdlijnen van het voorgestelde beleid inzake het samenvoegen van LUW en DLO kunnen wij zeker instemmen. De cijfers van de bezuinigingen over 1997 zijn van een minimale omvang. Dat kunnen die instituties en universiteit heel goed hebben." Maar Huys noemde de bezuinigingen in 1998 wat fors. Kan de minister toezeggen dat de efficiency-winst voor dezelfde werkzaamheden beschikbaar blijft?"

Het SGP-Kamerlid Van der Vlies merkte nog op dat LUW en DLO tussen nu en 1997 geen efficiency-winst kunnen halen. Hij vond het daarom logischer om de korting van drie miljoen niet in 1997 maar in 1998 in te boeken. Hij kreeg geen gehoor van de ministers en de andere fracties, omdat ze geen alternatieve bezuinigingen voorhanden hadden in 1997. Van Aartsen achtte de korting van belang om druk te houden op het reorganisatieproces."

De bezuiniging van drie miljoen werkt structureel door naar de volgende jaren, aldus een woordvoerder van het ministerie. In cijfers betekent dit dat de LUW tot en met 2000 twaalf miljoen gulden moet bezuinigen. In eerste instantie dreigde een bezuiniging van 21 miljoen tot de volgende eeuw. In een reactie toont het Wageningse collegelid mr H.M. van den Hoofdakker zich half tevreden. De bezuiniging had helemaal van de baan gemoeten, maar onze actie heeft geholpen". Het college heeft de afgelopen weken uitgebreid de Kamerfracties bestookt met de opmerking dat de LUW wel moet bezuinigen en de andere universiteiten niet.