Nieuws - 19 september 1996

Van Aartsen gewaarschuwd voor beleggersbedrog

Van Aartsen gewaarschuwd voor beleggersbedrog

Bosbouwdeskundige ir P. Romeijn vraagt minister Van Aartsen in een brief om eerdere uitspraken over teakhoutopbrengsten op de plantage van Flor y Fauna in Costa Rica te herzien. Deze plantage kwam in het nieuws door omstreden beleggingen van levensverzekeraar Ohra. In antwoord op Kamervragen meldde de bewindsman dat hij op basis van een LNV-rapport een opbrengst van ruim duizend kubieke meter hout per hectare in twintig jaar niet onmogelijk achtte. De Rain Forest Alliance (RFA) komt in een recent verschenen rapport echter veel lager uit. Bovendien duiden de RFA-cijfers volgens de bosbouwer impliciet op beleggersbedrog van Ohra.

De RFA heeft Flor y Fauna in 1995 gecertificeerd als goed beheerde plantage. Critici, waaronder Romeijn en de Venezolaanse bosbouwprofessor Centeno, stelden dat de RFA daarmee onwaarschijnlijk hoge opbrengstprognoses accepteerde en de goede naam van certificeerders besmeurde. Daarop bestempelde de RFA onder andere Romeijn tot klager en begon een klachtenprocedure. Op basis van haar onderzoek voorspelt de RFA nu een gemiddelde bruto houtopbrengst tussen 406 en 664 kubieke meter. Volgens de RFA ging Ohra in haar voorspellingen uit van 400 tot 850 kubieke meter. RFA maant Ohra daarom tot voorzichtigheid, maar acht de voorspelde rendementen niettemin reeel.

Romeijn concludeert dat het gepresenteerde netto volume overeenkomt met wat criticus Centeno altijd maximaal mogelijk achtte. Verder zou blijken dat Ohra intern lagere groeicijfers hanteerde dan in de brochures die repten over meer dan negenhonderd kubieke meter. Als Romeijns uitleg klopt, dan loopt Ohra het gevaar dat ze door boze beleggers voor de rechter wordt gedaagd.

Drs. J. van Veen, zaakgelastigde van Flor y Fauna, noemt de RFA-conclusies daarentegen geruststellend, ook al omdat blijkt dat het deel van de plantage met de Ohra-bomen een meer dan gemiddelde groei vertoont. Hij wil niet reageren op Romeijn, omdat hij de zich voortslepende discussie wil beeindigen. De brief bevat in feite niets nieuws en bevestigt ons standpunt dat inhoudelijke reacties onzerzijds verder nutteloos zijn."