Nieuws - 29 augustus 1996

Van

Van

Hoogleraar Proceskunde prof. dr ir K. van 't Riet wordt per 1 oktober adjunct-hoofd bij TNO-voeding in Zeist. Tevens wordt hij daar hoofd van de afdeling Agrotechnologie & Microbiologie. Van 't Riet blijft voorlopig nog voor een dag per week aan de LUW verbonden als hoogleraar. Intussen zal een verzoek worden ingediend om een opvolger voor hem te vinden.

Hoogleraar Voedingsleer prof. dr J.G.A.J. Hautvast volgt Van 't Riet per 1 september op als directeur van het onderzoeksinstituut Voeding, levensmiddelen- en agrotechnologie (Vlag). Tegelijkertijd vindt een aantal verschuivingen plaats binnen het Vlag-management. Voor begeleiding van de drie kernprogramma's zijn nieuwe mensen benoemd: prof. dr ir F.J. Kok coordineert het programma Voeding & Gezondheid, prof. dr W. Jongen doet Levensmiddelentechnologie & Voedsel en prof. dr N. Laane leidt het programma Levensmiddelen- & Agrobiotechnologie. Voorheen beschikten we binnen Vlag ook wel over kernprogrammaleiders, maar die hadden een minder duidelijke taakomschrijving", aldus secretaris dr ir F. Pepping. De nieuwe managementstructuur moet leiden tot een betere taakverdeling.