Nieuws - 15 juni 1995

Vals gerucht

Vals gerucht

De laatste tijd gonsde het duurzaamheid onder de Wageningse profs en studenten. Gelukkig werden we in het WUB van 1 juni door een verhelderend interview met prof. dr E.W. Brascamp gerustgesteld: Het gerucht is vals.

Een van Brascamps prioriteiten is voorkomen dat je grenzen bereikt". Hij rechtvaardigt ongelimiteerde productieverhoging met een lagere kostprijs en lagere energiekosten per liter melk. Om ons hier in de Westerse wereld nog meer te laten consumeren, want ik neem aan dat die extra productie niet voor de Derde Wereld bestemd is. Het lijkt mij juist zinvol eens stil te staan bij de mogelijkheid om een grens aan de groei van onze overproductie te stellen.

Ook aanpassing van dieren aan een belabberde huisvesting door middel van genetische manipulatie vindt Brascamp verantwoord. Maar ik denk dat we niet kunnen blijven doorgaan met het inrichten van de wereld op onze overconsumptie. Oplossingen voor diepgewortelde problemen, zoals 't dreigend energietekort, zullen we in de eerste plaats in onszelf, in onze gewoonten, moeten zoeken, in plaats van een koe een twee maal zo grote nier aan te meten.

Brascamp zegt dat veehouderij zich bezig houdt met enkele fundamentele vragen over houderijsystemen. De vragen waarom en waartoe stelt hij zich echter niet. Het maakt niet uit waarvoor je onderzoek gebruikt" - terwijl die naar mijn idee ook zeer fundamenteel zijn. Want kennis geeft ons macht. Wij hebben dan ook zelf de zware verantwoordelijkheid voor wat wij met ons onderzoek doen. Het is idioot als 'n kip zonder kop wetenschap te beoefenen, je resultaten de wereld in te gooien en vervolgens je ogen te sluiten voor wat ermee gedaan gaat worden.

Ik hoor sommigen nu denken: Dat weten we inmiddels wel. Maar blijkbaar is dit niet zo. Deze gedachten lijken tenminste een van onze profs koud te laten. Vandaar ook deze brief, dat nooit iemand denken mag dat we met een dergelijke onverschillige houding ook maar een stap in de richting van een duurzame samenleving kunnen komen.

Ter illustratie van mijn verhaal citeer ik een vierdejaars zootechniek uit hetzelfde WUB van 1 juni. Over het invullen van haar studie zegt ze: Dat is niet makkelijk als je zowel technieken als ethische aspecten van de veehouderij interessant vindt."

Als Brascamps instelling representatief is voor die van de Wageningse profs en studenten, vrees ik dat de kreet duurzaamheid zal blijven wat ze nu is: Een vals gerucht.