Nieuws - 15 februari 1996

Vakgroepen krijgen naheffing van zes ton

Vakgroepen krijgen naheffing van zes ton

Vakgroepen en afdelingen aan de LUW die personeel betalen uit fondsen (de zogenaamde fondsprojecten) moeten over het boekjaar 1995 alsnog de opslag voor wachtgelden afdragen, 12,5 procent van de personeelskosten. Daarvoor hebben ze in januari een rekening gekregen van Financiele en economische zaken (FEZ). Met de totale inning is een bedrag van 600 duizend gulden gemoeid.


In 1994 betaalden de vakgroepen de salarislasten inclusief een opslag voor wachtgeld. Bij de start van het administratiesysteem Millennium verdween deze opslag uit de berekening - het systeem was er onvoldoende voor ingericht. Als gevolg moest FEZ aan het eind van 1995 een handmatige uitdraai van de opslagkosten maken. De heffing is daarom niet gespecificeerd per personeelslid. Op enkele afdelingen is met verrassing gereageerd op de verlate rekening.

Volgens drs T.S. Tieken van FEZ zal de opslag voor wachtgeld in het boekjaar 1996 wel in de rekening zitten, zodat het volledige tarief wordt geboekt. Momenteel wordt Millennium voor dat doeleinde aangepast; eind februari moet het correcte overzicht verschijnen.

De aansluiting van de vakgroepen op Millennium zal wat langer op zich laten wachten. Begin februari is bij de afdeling Informatisering een Alpha-platform bezorgd, een mainframe dat de verouderde VAX moet vervangen. De beperkte VAX-capaciteit was een van de hoofdoorzaken van de magere performance van Millennium. De installatie van Alpha is complex; de omschakeling op het snellere systeem laat nog zeker enige maanden op zich wachten. Na de installatie kunnen ook de vakgroepen op Millennium worden aangesloten, meldt Tieken.