Nieuws - 22 februari 1996

Vakgroep Entomologie viert 100ste promotie

Vakgroep Entomologie viert 100ste promotie

Onderzoeker ir B. Knols, die op 23 februari bij prof. J. van Lenteren promoveert op het gastheergedrag van malariamuggen, is de honderdste insektenkundige die aan de Landbouwuniversiteit promoveert.


Entomologie is de eerste Wageningse vakgroep die deze hoge score haalt. Het merendeel van de promoties is te danken aan prof. dr J. de Wilde: in de periode 1954 - 1982 rondden 58 promovendi onder zijn leiding hun proefschrift af. Niet alleen de produktie van Entomologie ligt hoog, ook de kwaliteit. Van de honderd gepromoveerden zijn er tien in hun latere loopbaan hoogleraar geworden.

Ongeveer een kwart van de honderd promoties heeft betrekking op de tropen. Slechts drie procent van de promovendi is een vrouw. Hoogleraar Van Lenteren denkt echter dat het percentage vrouwen in de toekomst zal groeien. Onder de veertig promovendi die hij momenteel begeleidt, bevinden zich veertien vrouwen.