Nieuws - 6 juli 1995

Vacaturestop met uitzonderingen

Vacaturestop met uitzonderingen

Bij uitzondering moet de algemene vacaturestop op de LUW terzijde gelegd worden. Een motie van die strekking van de Centrale Lijst werd op 4 juli door de universiteitsraad aangenomen. Vakgroepen die reeds voortvarend bezuinigingen hebben doorgevoerd en hun huiswerk hebben gedaan", mogen niet de dupe worden van de vacaturestop. Het college van bestuur moet van geval tot geval beoordelen of een vacature kan worden vrijgegeven. Hetzelfde geldt voor leerstoelen. Voor hoogleraren geldt ook een vacaturestop", aldus het collegelid Van den Hoofdakker, maar je moet wel je verstand blijven gebruiken."